Dziś święto archaniołów

dodane 29.09.2017 09:28

KAI |

Patronami dnia są dziś święci archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel.

Dziś święto archaniołów   Wikipedia (PD) Archanioł Michał na fresku Bronzina

W chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem.

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”.

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela, czy zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem.

Św. Gabriel występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem, czyli świetlistą aurą. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne.

Św. Rafał Archanioł natomiast przedstawiany jest jako młodzieniec w typowym stroju anioła - tunice. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ARCHANIOŁOWIE

Przeczytaj komentarze | 9 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 2 Anna Panna 29.09.2017 14:37
Niezalogowany użytkownik AMEN.
Plusów: 0 Gość 29.09.2017 10:12
Niezalogowany użytkownik Modlitwy do aniołów: https://spm.org.pl/index.php/inspiracje/modlitewnik/modlitwy-do-aniolow
Plusów: 0 Gość 29.09.2017 10:09
Niezalogowany użytkownik Litania do Św. Rafała Archanioła
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Rafale Archaniele, stojący przed Tronem Wszechmocnego - módl się za nami.
Święty Rafale Archaniele, pełen Bożej mocy i blasku Jego chwały
Święty Rafale Archaniele, doskonały wykonawco Woli Pana
Święty Rafale Archaniele, miłosierny sługo Bożej Opatrzności
Święty Rafale Archaniele, wstawiający się za nami przed Majestatem Najwyższego
Święty Rafale Archaniele, pogromco duchów nieczystych
Święty Rafale Archaniele, wzorze wszystkich Aniołów Stróżów
Święty Rafale Archaniele, pełen miłości do każdego dziecka Bożego
Święty Rafale Archaniele, przewodniku na drogach naszego życia
Święty Rafale Archaniele, nasz doradco zanurzony w Mądrości Bożej
Święty Rafale Archaniele, nasze umocnienie i pocieszenie w trudach codzienności
Święty Rafale Archaniele, otaczający nas miłosierną opieką
Święty Rafale Archaniele, prowadzący nas ścieżkami wiodącymi do świętości
Święty Rafale Archaniele, przynoszący nam uzdrowienie z woli Bożej
Święty Rafale Archaniele, opiekunie podróżujących

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

„Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed Majestat Pański" (Tob 12,15).

Wszechmogący Boże, który nakazałeś swoim Świętym Aniołom otoczyć nas opieką spraw, abyśmy pod przewodnictwem tych potężnych i doskonałych Przewodników i Opiekunów wytrwale podążali ścieżkami naszego życia i pełniąc wiernie Twoją Wolę wzrastali w świętości.
Prosimy Cię Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Rafała Archanioła, o wszelkie łaski na każdy dzień. Niech Święty Rafał chroni nas przed pułapkami szatana i bezpiecznie prowadzi do Twojego Domu w Niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Św. Rafała Archanioła

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele wiary i pokory,
Święty Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Święty Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Święty Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Święty Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Święty Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku,
Święty Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Święty Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Święty Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Święty Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Święty Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Święty Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd,
Święty Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,
Święty Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Święty Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę, Sarę,
Święty Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Święty Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy,
Święty Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego,
Święty Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Święty Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi,
Święty Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Święty Rafale, stróżu nasz,
Święty Rafale, przewodniku nasz,
Święty Rafale, doradco nasz,
Święty Rafale, opiekunie nasz,
Święty Rafale, duchowy nasz bracie,
Święty Rafale, nauczycielu nasz,
Święty Rafale, pomocniku nasz,
Święty Rafale, pocieszycielu nasz,
Święty Rafale, patronie nasz,
Święty Rafale, obrońco nasz,
Święty Rafale, wodzu nasz,
Święty Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Święty Rafale, który nas oświecasz,

Od wszelkich niebezpieczeństw, przez Św. Rafała, wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary, przez Św. Rafała,
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny, przez Św. Rafała
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, przez Św. Rafała,
Od śmierci wiecznej, przez Św. Rafała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie,
Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Módlmy się: Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Rafała Archanioła


Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Pana naszego. Amen.

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą.
Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.
Plusów: 0 Gość 29.09.2017 09:59
Niezalogowany użytkownik Litania do Św. Gabriela Archanioła
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Gabrielu Archaniele, stojący przed Bogiem Świadku Jego Mocy i Chwały - módl się za nami.
Święty Gabrielu Archaniele, pełen mądrości Bożej uczestniku postanowień Wszechmogącego.
Święty Gabrielu Archaniele, objawiający nam znaczenie proroctw od Boga
Święty Gabrielu Archaniele, posłańcu Dobrej Nowiny.
Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący Najświętszej Dziewicy Jej wybranie przez Boga.
Święty Gabrielu Archaniele, obdarzający pasterzy radosną nowiną o zbawieniu.
Święty Gabrielu Archaniele, stróżu Nowonarodzonego.
Święty Gabrielu Archaniele, obrońco i przewodniku Świętej Rodziny.
Święty Gabrielu Archaniele, pocieszający i umacniający Jezusa podczas męki w Ogrójcu.
Święty Gabrielu Archaniele, oznajmiający Niewiastom radosną nowinę o Zmartwychwstaniu.
Święty Gabrielu Archaniele, obrońco Kościoła Świętego.
Święty Gabrielu Archaniele, postrachu duchów piekielnych.
Święty Gabrielu Archaniele, dawco przestrogi, pomocy i mądrej rady.
Święty Gabrielu Archaniele, miłosierny przewodniku na drodze do świętości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

„Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. " (Łk 1.19 ).

Wszechmogący Boże, który nakazałeś swoim Świętym Aniołom otoczyć nas opieką spraw, abyśmy pod przewodnictwem tych potężnych i doskonałych Przewodników i Opiekunów wytrwale podążali ścieżkami naszego życia i pełniąc wiernie Twoją Wolę wzrastali w świętości.
Obdarz nas Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Gabriela Archanioła, łaską mądrości, wiedzy i poznania Ciebie, abyśmy wytrwale podążali drogą którą wskazał nam Jezus i doszli do Twojego Domu w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa do św. Gabriela Archanioła


Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archa­nioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wciele­nia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z nieba. Który żyjesz i królu­jesz na wieki wieków. Amen.
Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia.
Amen.

wszystkie komentarze >