Kapłan z papieską władzą

dodane 10.01.2016 11:00

Beata Malec-Suwara

Ks. Jan Bartoszek z diecezji tarnowskiej otrzymał nominację na misjonarza miłosierdzia.

Kapłan z papieską władzą   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Ks. dr Jan Bartoszek

Papież Franciszek pozytywnie rozpatrzył kandydaturę ks. Jana Bartoszka na misjonarza miłosierdzia. Do tej nominacji rekomendował kapłana biskup tarnowski Andrzej Jeż.

- Ta nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, zadaniem i zobowiązaniem. Jestem wdzięczny ojcu świętemu za przyjęcie tej kandydatury i księdzu biskupowi, bo to z jego rekomendacji ta nominacja wypływa - mówi ks. Jan Bartoszek.

W bulli „Misericordiae vultus” zapowiadającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Ojciec Święty pisze o misjonarzach miłosierdzia, którzy przede wszystkim będą kaznodziejami miłosierdzia. - Niech zostaną zorganizowane w diecezjach „misje ludowe”, tak aby misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia - pisze papież Franciszek.

Ojciec święty jednak zamierza wysłać misjonarzy miłosierdzia nie tylko z orędziem miłosierdzia, ale konkretnymi narzędziami urzeczywistniającymi tę Bożą tajemnicę. Jednym z takich instrumentów, w które mają być wyposażeni papiescy posłannicy, ma być szczególna władza zwalniania z kar kościelnych, która zwyczajnie jest zastrzeżona Stolicy Apostolskiej.

Jak informuje ks. Jan Bartoszek, na razie, poza ogólną wzmianką zawartą w papieskiej bulli, niewiele wiadomo na temat przyszłych kompetencji kościelno-prawnych misjonarzy miłosierdzia. Szczegółowe dyrektywy dotyczące ich posługi papież Franciszek przekaże na spotkaniu z misjonarzami miłosierdzia z całego świata w Rzymie 9 lutego. Dzień później, w Środę Popielcową, podczas uroczystej celebracji eucharystycznej papież roześle misjonarzy do ich nowych zadań.

Ks. Jan Bartoszek otrzymał tę nominację jako jedyny kapłan z diecezji tarnowskiej.

Ks. dr Jan Bartoszek, ur. 9 czerwca 1979 roku, kapłan diecezji tarnowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Od kilku lat jest zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz pełni funkcję asystenta kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ponadto należy do Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej. Jest znakomitym kaznodzieją, autorem wielu publikacji, głównie z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki, redaktorem "Materiałów Homiletycznych", współredaktorem ogólnopolskich materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej, organizatorem konferencji i sympozjów naukowych.

Czytaj także: Papież wysyła "siły specjalne"

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| DIECEZJA TARNOWSKA, MISJONARZ MIŁOSIERDZIA, ROK MIŁOSIERDZIA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj swój komentarz »

Uwaga! Komentarze do tej dyskusji mogą być dodawane wyłącznie przez osoby zalogowane. Zapraszamy do się lub zapisania.