Wszystko w życiu może się wydarzyć, trzeba tylko...

Wszystko w życiu może się wydarzyć, trzeba tylko...

Ireneusz Krosny

Wyrosło i stało się wielkim drzewem… Łk 13,19

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».


Znamy historię wielu spektakularnych nawróceń. Dzieją się wciąż – a to jakiś lekarz aborcjonista staje się działaczem pro life, a to jakiś bandyta porzuca dawne życie. Gdzieś usłyszeli fragment Ewangelii lub jakiś chrześcijanin opowiedział im Dobrą Nowinę o Chrystusie i stało się. Oto całe ich życie zmieniło się. Jak mówi obrazowo dzisiejsza Ewangelia, od tej odrobiny „całe ciasto się zakwasiło”. Z drugiej strony znamy też historie wielkich świętych, jak Kolbe, Pio czy Wojtyła, w których życiu nie było spektakularnego nawrócenia, ale za to była spektakularna wierność Bogu. Oni też usłyszeli słowo Boże, ale odpowiedzieli Panu od razu i byli Mu wierni. Dlatego to maleńkie ziarno słowa Bożego wyrosło w ich życiu jako wielkie drzewo, w którego gałęziach każdy z nas znajduje miejsce dla siebie. Wszystko w życiu może się zmienić, wszystko w życiu może się wydarzyć, trzeba tylko przyjąć ziarno słowa Bożego. Posadzić je w ogrodzie swojego życia. Każdego z nas Bóg chce uczynić świętym, trzeba Go tylko słuchać. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |