107,6 FM

Zielony Śląsk. Archiwum

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
24.04.2021: Zielona Ręka

RADIO eM DODANE 24.04.2021 AKTUALIZACJA 25.04.2021

24.04.2021: Zielona Ręka

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Zielony Śląsk

W programie m.in. relacje wydarzeń, wywiady z osobami zaangażowanymi w poprawę jakości śląskiego środowiska i zapowiedzi akcji, które odbywają się w miastach regionu.

Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.