107,6 FM

Kościół matką, dającą życie w Chrystusie

O Kościele jako matce, dającej nam życie w Chrystusie i sprawiającej, że żyjemy razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha Świętego mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Na placu św. Piotra jego słów wysłuchało około 25 tys. wiernych.

Ojciec Święty podkreślił, że wzorem macierzyństwa Kościoła jest Dziewica Maryja. Kościół jest bowiem przedłużeniem jej macierzyństwa w dziejach, rodząc nowe dzieci w Chrystusie, zawsze słuchając Słowa Bożego i zachowując posłuszeństwo wobec Jego planu miłości.

"Narodziny Jezusa w łonie Maryi stanowią preludium odrodzenia każdego chrześcijanina w łonie Kościoła, ponieważ Chrystus jest pierworodnym wielu braci (por. Rz 8,29). Tak więc rozumiemy, jak relacja łącząca Maryję i Kościół jest wyjątkowo głęboka: spoglądając na Maryję dostrzegamy najpiękniejsze i najczulsze oblicze Kościoła: spoglądając na Kościół rozpoznajemy najsubtelniejsze rysy Maryi" - stwierdził Franciszek.

Papież wskazał, że macierzyństwo Kościoła polega także na tym, iż prowadzi on nas i wskazuje drogę zbawienia, broniąc nas od złego. Obdarza nas pokarmem duchowym ożywiającym życie chrześcijańskie i czyniącym je owocnym. Jest to nade wszystko Słowo Boże i łaska sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, dzięki "możemy ukierunkować nasze decyzje ku dobru oraz mężnie i z nadzieją przechodzić chwile ciemności a także drogi najbardziej kręte" - zaznaczył Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że Kościół prowadząc nas drogą zbawienia, uzdalnia nas do obrony przed złem: "Kościół ma odwagę matki, która wie, że musi bronić swoich dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z obecności szatana w świecie, aby je doprowadzić na spotkanie z Jezusem. Obrona ta polega także na zachęcaniu do czuwania: czuwania przez zasadzkami i zwodzeniem Złego. Pomimo tego bowiem, że Bóg zwyciężył szatana, to jednak nieustannie powraca on ze swymi pokusami, jak «lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć»(1P 5,8). Nie możemy być naiwni, ale musimy czuwać i przeciwstawiać się mocni w wierze" - powiedział Franciszek.

Na zakończenie papież przypomniał, że Kościołem są wszyscy ochrzczeni. Zachęcił, byśmy dawali w naszym życiu świadectwo tej macierzyńskiej odwagi Kościoła.

Osobno papież nawiązał do planów reorganizacji oddziału firmy Thyssenkrupp na terenie włoskiej diecezji Terni-Narni-Amelia. - Pragnę przyłączyć się do ostatnich wypowiedzi biskupa Terni-Narni-Amelii i wyrazić swe głębokie zatroskanie trudną sytuacją, w jakiej żyje wiele rodzin w Terni z powodu planów spółki Thyssenkrupp. Jeszcze raz kieruję stosowny apel, aby panowała logika nie zysku, ale solidarności i sprawiedliwości. W centrum każdego problemu, również pracowniczego, zawsze ma stać osoba i jej godność! Z pracą się nie igra! A ten, kto ze względu na pieniądze, interesy czy chęć jeszcze większego zarobku, zabiera pracę, niech wie, że zabiera godność ludziom - podkreślił.

Zobacz też: pełny tekst papieskiej katechezy.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama