107,6 FM

Francuskiego kleryka portret własny

Kościół we Francji ma obecnie 848 seminarzystów, przygotowujących się do kapłaństwa w 35 placówkach formacyjnych.

Pierwszy rok studiów rozpoczęło 136 kleryków. Dane te opublikował dziennik „La Croix” w związku z pielgrzymką seminarzystów do sanktuarium maryjnego w Lourdes, która odbyła się w dniach 8-10 listopada. Dla porównania - w 2001 r. było we Francji 1428 alumnów, a w 2009 r. - 1311.

Najwięcej seminarzystów przygotowuje się do kapłaństwa w seminarium Wspólnoty św. Marcina (95), archidiecezji paryskiej (88) i międzydiecezjalnym seminarium św. Cypriana w Tuluzie (39). Ponadto 109 młodych mężczyzn odbywa rok propedeutyczny z rozeznawaniem powołania w jednym z 13 domów formacyjnych do tego przeznaczonych.

Specyfiką Francji są seminaria międzydiecezjalne, co ma związek z niewielką liczbą chętnych w wielu diecezjach. Seminaria takie istnieją w: Lille, Issy-le-Moulineaux pod Paryżem, Rennes, Caen, Nantes, Orleanie, Gradignan koło Bordeaux, Aix-en-Provence, Tuluzie, Lyonie i Metzu. Własne seminarium ma zaledwie kilka diecezji: Paris, Bayonne, Ars i Toulon-Fréjus.

Klerycy różnych diecezji studiują i zdobywają formację kapłańską także w Paryżu i Brukseli. Jednocześnie w seminariach francuskich przygotowuje się do kapłaństwa 83 alumnów z diecezji zagranicznych i zgromadzeń zakonnych.

Rektor seminarium w Rennes, ks. Jean-Michel Amouriaux zauważa, że zgłaszają się coraz starsi kandydaci. Coraz częściej również nie wywodzą się oni z ruchów kościelnych, jak bywało wcześniej, lecz swe powołanie odkryli w parafii.

Zdaniem ks. Oliviera Michaleta, rektora seminarium w Orleanie, wprawdzie kandydaci do kapłaństwa mają za sobą lata pracy zawodowej, niezależności finansowej i życia uczuciowego, to jednocześnie charakteryzuje ich bardzo różny stopień dojrzałości ludzkiej. Ponadto przychodzą też z „mglistą wizją posługi księdza diecezjalnego”.

Według ostatnich badań, pochodzących z 2008 r., średnia wieku kandydata do seminarium wynosiła 27 lat. Połowa z nich wcześniej pracowała zawodowo. Jedna czwarta pochodziła z regionu paryskiego. Statystyczny kleryk wywodził się z rodziny mającej czwórkę dzieci, 70 proc. miało rodziców związanych z Kościołem, zaś trzy czwarte z nich samo było zaangażowanych w jego w życie. 60 proc. miało ukończone studia przynajmniej na poziomie licencjatu, zazwyczaj politechniczne. Rzadko też pochodzili ze środowisk robotniczych.

We Francji jest obecnie około 15 tys. księży, z których dwie trzecie przekroczyło już 65 rok życia. Jeśli spadek liczby kapłanów będzie postępował w dotychczasowym tempie, to w 2025 r. będzie ich już tylko 10 tys., w tym 5 tys. poniżej 75. roku życia. Może to doprowadzić do dezorganizacji życia wspólnot katolickich w tym kraju.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama