107,6 FM

Religie przeciw terrorowi Państwa Islamskiego

Wysokiej rangi zwierzchnicy religijni i przedstawiciele świata polityki spotkają się w przyszłym tygodniu w Wiedniu na „międzynarodowym szczycie” przeciwko terrorowi na Bliskim Wschodzie. Organizatorem konferencji pod hasłem „Wspólnie przeciwko przemocy w imię religii” jest wiedeńskie Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego króla Abdullaha.

W „religijnym szczycie” w dniach 18 i 19 listopada zapowiedzieli swój udział liczni wysokiej rangi przedstawiciele chrześcijańscy i muzułmańscy z regionu ogarniętego konfliktem. Będą wśród nich m.in. chaldejski patriarcha Babilonu Louis Raphaël Sako i melchicki patriarcha Antiochii Grzegorz III Laham i syryjsko-katolicki patriarcha Antiochii Ignacy Józef III Younan. Swoją obecność zapowiedzieli także wielki mufti Egiptu, Jordanii i Libanu oraz liczni delegaci z Kościołów prawosławnych i protestanckich. Swoich delegatów wyślą na konferencję instytucje ONZ, Komisja Europejska oraz Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Centrum króla Abdullaha w Wiedniu poinformowało, że nad przygotowaniem konferencji współpracuje od czerwca br. z ONZ, z organizacjami międzynarodowymi, międzyreligijnymi, religijnymi, a także pozarządowymi, pragnąc poprzez wiedeńskie spotkanie przyczynić się do budowania pokoju na Bliskim Wschodzie.

Już teraz zapowiedziano, że owocem konferencji będą dwa dokumenty. Przywódcy religijni pragną ogłosić wspólną deklarację przeciwko przemocy i na rzecz aktywnego występowania przeciwko nienawiści i ekstremizmowi. Ponadto zostaną przedstawione istniejące już inicjatywy na rzecz spójności społecznej, pluralizmu i różnorodności na płaszczyźnie lokalnej i narodowej. Uczestnicy konferencji zamierzają też wesprzeć projekty służące „odradykalizowaniu i zapobieganiu ekstremizmom” w sieciach społecznościowych.

Otwarte 27 listopada 2012 roku w Wiedniu Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha (KAICIID), powstało z inicjatywy króla Arabii Saudyjskiej, Abdullaha bin Abd al-Aziz As-Sauda, który na rozpoczęcie działalności nowej organizacji w ciągu pierwszych trzech lat przeznaczył 15 milionów euro. Poparcia całemu przedsięwzięciu udzieliły rządy Austrii i Hiszpanii. Stolica Apostolska oświadczyła wówczas, że – zgodnie ze swoim szczególnym charakterem – jest obserwatorem-założycielem tej organizacji.

Jako organizacja międzynarodowa Centrum stanowi „forum aktywnego dialogu dla religii świata”. Głównymi tematami, którymi ma się zajmować, są prawa człowieka, sprawiedliwość i pokój oraz unikanie wykorzystywania religii do ucisku i przemocy. Ośrodek powstał w oparciu o cywilno-prawne porozumienie Austrii, Hiszpanii i Arabii Saudyjskiej. Umowę w tej sprawie podpisali ministrowie spraw zagranicznych tych krajów. Obecny przy jej podpisaniu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean-Louis Tauran wyraził nadzieję, że Centrum będzie dobrą platformą dla rozmów, dzięki którym będzie można w sposób cywilizowany rozwiązywać problemy wspólnot religijnych na świecie.

Sekretarzem generalnym KAICIID jest były saudyjski wiceminister oświaty, Faisal Abdurrahman Bin Muammar, a jego zastępcą – była minister sprawiedliwości Austrii, Claudia Bandion-Ortner. Stolicę Apostolską, mającą status obserwatora-założyciela (founding observer), reprezentuje sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Hiszpan 62-letni obecnie o. Miguel Angel Ayuso Guixot, kombonianin i islamoznawca. W 9-osobowej Radzie Dyrektorów zasiadają przedstawiciele chrześcijaństwa judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i islamu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama