107,6 FM

Wybierz sobie prezydenta

Kogo poprzeć w wyborach na prezydentów miast? W elekcjach samorządowych zwykle zastanawiamy się, kto będzie najlepszym gospodarzem. Jednak patrzenie na kandydatów z katolickiego punktu widzenia też jest ogromnie ważne, jeśli po wyborach nie chcemy obudzić się z ręką w nocniku.

Kto głosuje na lewicę, niech się nie dziwi, jeśli zwycięski prezydent przeznaczy część pieniędzy z kasy miejskiej (czyli z naszych podatków) np. na refundacje zabiegów in vitro. Na Górnym Śląsku jeszcze tego nie ma, ale w sąsiednim Sosnowcu - już tak.

Z braku miejsca nie zajmujemy się kandydatami na radnych. Oni też mogą zatrzymać szalone pomysły ideologiczne, które dziś próbują się wdzierać nawet na nasz konserwatywny region. Przed rokiem cała Polska mówiła o próbie wprowadzania „po cichu” elementów skrajnie feministycznej, antyrodzinnej ideologii gender w jednej z grup w przedszkolu w Rybniku. Zapobiegł temu ostry sprzeciw sześciorga rodziców. Ich reakcja przyhamowała postępy gender w całym kraju – bo decydenci zobaczyli, że w Polsce nie przechodzi to bez oporu. Jeden z tych sześciorga rodziców, Arkadiusz Szweda, startuje dziś do rybnickiej Rady Miasta z listy PiS w okręgu nr 3.

Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów na prezydentów miast liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców, które leżą w całości na terenie archidiecezji katowickiej.

KATOWICE

Krystyna Maria Doktorowicz, KWW My z Katowic - jest prodziekanem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk politycznych. Jest specjalistką od mediów europejskich. W latach 2001–2005 z ramienia SLD pełniła mandat senatora V kadencji, reprezentując okręg katowicki. Ma 59 lat.

Arkadiusz Mariusz Godlewski, KW Platforma Obywatelska RP - radny Katowic obecnej kadencji i prezes Parku Śląskiego. Ma 41 lat. Z wykształcenia prawnik. W latach 2007–2010 był wiceprezydentem Katowic. O fotel prezydenta miasta walczył cztery lata temu, uzyskując 34 proc. głosów. W swoim programie wyborczym zapowiada m.in. przedłużenie linii tramwajowej z Brynowa do os. Odrodzenia, dbałość o estetykę miasta, odnowienie kamienic i zbudowanie nowego stadionu GieKSy.

Marcin Tomasz Krupa, KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok - wiceprezydent Katowic, ma 38 lat, mieszka w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, od 2005 roku doktorem w specjalności budowa i eksploatacja maszyn. W Radzie Miasta zasiadał w latach 2006–2010. Zaproponował m.in., żeby na przyszłoroczny budżet obywatelski przeznaczyć 20 mln zł oraz wypracować „skuteczniejsze procedury” związane z jego realizacją. Obiecuje również budowę Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, powołanie pełnomocnika ds. kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, zbudowanie trzech krytych basenów i pakiet bezpłatnych usług miejskich dla rodzin wielodzietnych.

Andrzej Stanisław Sośnierz, KW Prawo i Sprawiedliwość - z zawodu jest lekarzem, uchodzi za jednego z najlepszych specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. Kierował Wydziałem Zdrowia w UW w Katowicach, był doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej, a w latach 1999–2002 szefem Śląskiej Kasy Chorych. Znany jest przede wszystkim z wprowadzenia pionierskich elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2012 roku kieruje Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie. Ma 63 lata. Zapowiada powstrzymanie niekorzystnego odpływu mieszkańców z Katowic, rozwiązanie problemów z parkowaniem w mieście oraz przebudowę i ożywienie śródmieścia.

Adam Stach, Komitet Wyborczy PSL - ma 61 lat, jest doktorem ekonomii i wykładowcą akademickim. Był szefem rady nadzorczej Funduszu Górnośląskiego, jest biegłym sądowym z finansów i rachunkowości oraz doradcą podatkowym.

Marek Tomasz Szczerbowski, KKW SLD Lewica Razem - radny Katowic, dyrektor Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Ma 43 lata, jest doktorem nauk o kulturze fizycznej. W programie wyborczym oprócz nowych planów rewitalizacji miasta, wybudowania stadionu piłkarskiego i bezpłatnych przedszkoli zapowiada wprowadzenie w Katowicach miejskiego programu dopłat do leczenia niepłodności metodą in vitro.

Aleksander Piotr Uszok, KW Ruch Autonomii Śląska - z wykształcenia kulturoznawca. Ma 37 lat, jest członkiem Rady Jednostki Pomocnicznej w Kostuchnie. Zapowiada otwarcie miasta dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wzmocnienie roli rad dzielnic i zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw miasta.

Jerzy Marek Ziętek, KWW Jerzego Ziętka - kiedyś poseł Platformy Obywatelskiej, po rezygnacji z członkostwa w PO został posłem niezależnym. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej AM w Katowicach, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Były radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2012 roku powołał do życia Śląską Koalicję na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, jako cel stawiając sobie obniżenie zachorowalności na nowotwory kobiece na Śląsku i śmiertelności z tego powodu. W swoim programie największy nacisk kładzie na dzielnice, zapowiadając m.in. wprowadzenie rad dzielnic, zamiast istniejących rad jednostek pomocniczych czy utworzenie dzielnicowych „ratuszów”, pełniących funkcję punktów obsługi mieszkańców. Chce także przeciwdziałać wyludnianiu się miasta. Zapowiada sprawne dokończenie rozpoczętych inwestycji i zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama