107,6 FM

Sercanie rozpoczęli XII Kapitułę Prowincjalną

„Zjednoczeni we wspólnocie życia i misji dla Kościoła” - to hasło obrad, które potrwają do soboty.

Trwająca w Krakowie XII Kapituła Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) zakończy się w  sobotę 22.11.2014 r. Ten ważny czas w życiu prowincji zgromadził ponad trzydziestu uczestników.

Na pytanie czym jest Kapituła, odpowiada ks. Dariusz Salamon SCJ, wikariusz prowincjalny i rzecznik prasowy Księży Sercanów w Polsce:

„Kapituła jest to wg prawodawstwa naszych Konstytucji najwyższy organ władzy w życiu prowincji, analogicznie do Kapituły Generalnej, która jest najwyższym organem władzy w całym zgromadzeniu podczas swojego trwania. O tym, że jest to organizm wyjątkowy decyduje też sposób powoływania członków Kapituły, który sprawia, że jest to jedyny z przejawów demokracji w życiu zakonnym, które z natury swej jest hierarchicznym”.

Kapituła, która jest powoływana raz na sześć lat, zajmie się przede wszystkim oceną minionego okresu, po uprzednim sprawozdaniu Księdza Prowincjała Artura Saneckiego SCJ z wszystkich dziedzin życia i apostolatu księży sercanów w Polsce. Podczas obrad zostaną wytyczone nowe zadania dla prowincji na następne sześć lat oraz zostaną wybrani delegaci na Kapitułę Generalną.

W Krakowie podczas obrad Kapituły jest obecny przedstawiciel Generała Zgromadzenia ks. John van den Hengel SCJ. Nad sprawnym funkcjonowaniem Kapituły czuwa sekretariat, natomiast nowością jest powołanie biura prasowego, które codziennie będzie informować o przebiegu obrad Kapituły. Całość obrad poprzedzi kilkugodzinne skupienie, a każdy dzień Ojcowie Kapitulni rozpoczną wspólną Liturgią Godzin i Eucharystią. Obrady będą podzielone na dwie sesje (dopołudniową i popołudniową), a dzień zakończy wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Obecnie Polska Prowincja Księży Sercanów liczy w sumie 252 członków: 1 biskup Józef Wróbel), 230 księży, 2 diakonów, 7 braci zakonnych, 12 kleryków, 3 nowicjuszy i 4 postulantów. Średnia wieku w prowincji wynosi nieco ponad 50 lat. Prowincja posiada kilkanaście domów zakonnych, m.in. w Warszawie (kuria), Krakowie, Zakopanem i Lublinie, prowadzi duszpasterstwo w kilkunastu parafiach i kapelaniach w rożnych diecezjach kraju oraz zajmuje się duszpasterstwem specjalistycznym (młodzieży, przedsiębiorców i pracodawców, praca na uczelniach, wydawnictwo Dehon, , radio i portal ewangelizacyjny Profeto.pl, Centrum Zdrowia Rodziny, Naprotechnologia i Transplantacja „Tak” w Domus Mater w Krakowie, Ośrodek Krzewienia Kultu Serca Jezusowego i Fundacja Jana Pawła II w Lublinie). Sercanie polscy pracują na misjach m.in. w Indonezji. Kongo, RPA, na Filipinach, a także na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Finlandii i innych krajach Europy. Prowadzą pracę rekolekcyjno-misyjną w parafiach i swych domach rekolekcyjnych. Posiadają własne Wyższe Seminarium Misyjne w Stadnikach (Małopolska)

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama