107,6 FM

Nie oddzielać teorii od praktyki wiary

Kard. Müller sprzeciwił się traktowaniu teologii jako dziedziny oderwanej od życia wiernych.

O ścisłym związku doktryny i duszpasterstwa przypomniał kard. Gerhard Müller otwierając posiedzenie Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jakiekolwiek oddzielanie teorii od praktyki wiary byłoby subtelną, lecz poważną herezją chrystologiczną – podkreślił prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który jest zarazem przewodniczącym Komisji.

Sprzeciwił się on traktowaniu teologii jako dziedziny oderwanej od życia wiernych. To nie jest prawdziwa teologia. W prawdziwej teologii rozumienie wiary nie jest nigdy oddzielone ani przeciwstawione duszpasterstwu czy doświadczeniu wiary. Teologia ma zawsze głęboki wymiar duszpasterski – podkreślił kard. Müller.

Powiedział on również, że w opinii Ojców Kościoła teologia zawsze rodzi się na liturgii, w adoracji tajemnicy Boga i kontemplacji Słowa, które stało się ciałem. Przypomniał on o szczególnej odpowiedzialności teologów. Wiara chrześcijańska nie jest bowiem doświadczeniem irracjonalnym. My, teolodzy jesteśmy stróżami i krzewicielami rozumności wiary. W mediacji chrystologicznej Bóg udziela się naszemu rozumowi, również w racjonalności Jego samo-objawienia – powiedział kard. Müller na otwarcie obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama