107,6 FM

Ślązacy nie mogą być mniejszością etniczną

Negatywną opinię wydała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

"Ślązacy w ocenie Komisji są społecznością regionalną zamieszkującą Śląsk, a nie wspólnotą o charakterze etnicznym czy narodowym. Nie spełniają więc kryteriów wskazanych w art. 2 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Oceniając złożony projekt, Komisja Wspólna wskazuje także na jego negatywne konsekwencje społeczne. Uznanie jednej z grup regionalnych zamieszkujących Polskę za mniejszość etniczną, a tym samym objęcie jej ochroną ustawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, może spowodować podobne żądania przedstawicieli innych grup regionalnych chcących pielęgnować swój lokalny folklor i tradycje" - czytamy w opinii komisji.

Jej członkowie uważają jednocześnie, że państwo powinno większy nacisk kłaść na "dialekty oraz edukację regionalną". W ocenie komisji będzie to służyć "wzmocnieniu więzi łączących wspólnoty lokalne oraz rozwojowi regionalnemu".

Uznania Ślązaków za mniejszość etniczną chciała m.in. Rada Górnośląska, autorem projektu był europoseł Marek Plura. W lipcu tego roku zwolennicy zmiany ustawy o mniejszościach narodowych złożyli w Sejmie niecałe 140 tys. podpisów.

Mniejszość śląska w Polsce miała istnieć obok karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej. Obowiązująca od 2005 r. ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym odróżnia mniejszość narodową od etnicznej poprzez kryterium utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. W myśl ustawy osoby należące do mniejszości mają prawo m.in. do używania pisowni imion oraz nazwisk zgodnie z zasadami języka mniejszości, swobodnego posługiwania się tym językiem w życiu prywatnym i publicznym oraz nauki w tym języku lub samego języka.

W grudniu 2013 r. Sąd Najwyższy nie zgodził się na wpisanie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Takie dążenia zinterpretował jako próbę osłabienia "jedności oraz integralności państwa polskiego", podkreślając jednocześnie, że jest to sprzeczne z Konstytucją RP.

Do pobrania opinia komisji w PDF.

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama