107,6 FM

Plany Europejskiej Federacji pro-life

Pilotowanie sprawy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”, doroczny raport o sytuacji pro-life w Europie oraz współpraca z europarlamentarzystami na rzecz obrony życia to główne zadania, przed jakimi stają nowo wybrane władze Europejskiej Federacji ONE OF US.

Pod koniec listopada br. Europejska Federacja ONE OF US, która zrzesza obrońców życia z całego kontynentu, wybrała swoje władze statutowe. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jednym z dwunastu członków komitetu wykonawczego Federacji i równocześnie jej sekretarzem generalnym został Polak Jakub Bałtroszewicz.

Jego obowiązki dotyczą spraw wewnętrznych organizacji, ale także związane są z realizowaniem strategii federacji. W zewnętrznej działalności Bałtroszewicz będzie wspierany przez dwie osoby. Pierwszą z nich jest Ana del Pino, która dotychczas była koordynatorką Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. W czasie spotkania obrońców życia w Madrycie zapadła decyzja o tym, żeby zatrudnić specjalistę, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie strategią organizacji. W najbliższym czasie Federacja ogłosi konkurs na stanowisko dla takiego menedżera.

Bałtroszewicz już teraz zapowiada wyraźną obecność Federacji w Parlamencie Europejskim w marcu, w czasie Europejskiego Tygodnia dla Życia. Planowane są z tej okazji różne wydarzenia, w tym wykłady i wystawa pro-life.

Sekretarz generalny planuje też warsztaty dla europosłów, w których informowano by, w jaki sposób można walczyć o sprawy istotne z punktu widzenia obrońców życia.

Federacja zapowiada również doroczny raport o sytuacji pro-life w Europie. W tej chwili trwają prace ekspertów nad dopracowaniem metodologii, która uwzględniałaby specyfikę każdego z krajów UE.

Do innych pomysłów Federacji należy np. zorganizowanie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim, dotyczącego badań nad komórkami macierzystymi. Jego gościem mógłby być nagrodzony Noblem Japończyk Shinya Yamanaka, który udowodnił, że komórki macierzyste można pozyskiwać z dojrzałych komórek ciała, a nie z zarodków.

Federacji zależy, by dostrzeżono ją nie tylko w samej Brukseli, ale także na poziomie wszystkich państw członkowskich UE. Będzie zatem pojawiać się m.in. na krajowych marszach w obronie życia. Najbliższy odbędzie się 26 stycznia w Paryżu.

Komisja Europejska w maju br. odrzuciła wszystkie postulaty legislacyjne Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Na grudzień przyszłego roku KE zapowiedziała rewizję decyzji w tej sprawie. Równocześnie będą trwały prace nad zreformowaniem narzędzia, jakim są EIO, by faktycznie służyły obywatelom.

Jak zapowiada Bałtroszewicz, Federacja będzie współpracowała z europarlamentarzystami, by zarówno w pierwszej, jak i drugiej sprawie wypracować korzystne rozwiązania.

Przypomnijmy, że w sierpniu br. EIO „Jeden z nas” złożyła oficjalny pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii Europejskiej, w związku z odrzuceniem postulatów inicjatywy. W listopadzie Trybunał poinformował, że zajmie się sprawą. Bałtroszewicz podkreśla, że to ważna informacja, bo mogło się okazać, że orzeczenie w tej sprawie nie należy do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE, a teraz wiadomo, że Trybunał będzie procedował nad pozwem inicjatywy.

Kulminacja przyszłorocznych planów Federacji ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Wówczas planowane jest kolejne zgromadzenie ogólne Federacji i konferencja naukowa z okazji 25-lecia encykliki "Evangelium vitae". Możliwe, że także wtedy zostanie po raz pierwszy wręczona europejska nagroda pro-life dla organizacji, które szczególnie przyczyniły się do obrony życia człowieka.

Do Federacji należy w tej chwili 29 organizacji pro-life z 16 europejskich krajów. Swoje kandydatury zgłosiły już kolejne organizacje z Irlandii, Wielkiej Brytanii (w tym z Irlandii Północnej), Chorwacji i Holandii. Bałtroszewicz stawia sobie za cel, żeby na koniec jego 5-letniej kadencji w Federacji byli przedstawiciele wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej.

Polskę w Federacji reprezentują dwie organizacja – kierowana przez Bałtroszewicza Fundacja „Jeden z nas” oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, które formalnie przystąpiło na ostatnim zgromadzeniu ogólnym Federacji w Madrycie. „Polskie organizacje pro-life zaczynają dostrzegać, że Federacja rośnie. Myślę, że to ważne, że chcą być jej częścią” – komentuje sekretarz generalny.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama