107,6 FM

Rewolucja w duńskim Kościele katolickim

Kościół katolicki w Danii w przyszłym roku przejdzie gruntowną reformę strukturalną. Jest ona spowodowana wielomilionowym deficytem finansowym ogromnej obszarowo, ale niewielkiej ludnościowo diecezji kopenhaskiej, obejmującej - obok Danii - również Grenlandię, Bornholm i Wyspy Owcze.

Kościół katolicki w Danii sięga swymi korzeniami pierwszej połowy IX wieku i wiąże się z imieniem św. Ansgara (Oskara) - misjonarza Skandynawii. Chrystianizacja tych ziem postępowała powoli i dopiero na początku XI stulecia objęła całą dzisiejszą Danię, głównie dzięki wysiłkom duchownych z Anglii, którą kilka lat wcześniej podbili sami Duńczycy.

Kościół rozwijał się później bardzo dynamicznie, ale z czasem stał się wielkim posiadaczem ziemskim, co z kolei sprzyjało osłabieniu życia duchowego i zeświecczeniu duchowieństwa. Reformacja luterańska trafiła tu zatem na podatny grunt i doprowadziła do niemal całkowitego zaniku katolicyzmu na tych ziemiach. Kościół oficjalnie przestał istnieć w 1539, gdy uchwalono nową konstytucję. Mógł się odrodzić dopiero w 1849 r. W kraju istniały wtedy tylko dwa kościoły i pracowało trzech kapłanów.

Tuż po Soborze Watykańskim II, gdy Kościół przeżywał najlepszy okres swego rozwoju, posługiwało tu 136 księży i prawie 1000 sióstr zakonnych. Kościół prowadził 23 szkoły i 11 szpitali. Obecnie w Danii jest oficjalnie zarejestrowanych ponad 41 tysięcy katolików w 47 parafiach, w których pracuje 69 księży i istnieją 22 szkoły katolickie. Deficyt diecezji spowodowany jest przede wszystkim sekularyzacją społeczeństwa, niepłaceniem podatku kościelnego przez wiernych, liczebnym kurczeniem się zgromadzeń zakonnych i przejmowaniem ich dzieł przez diecezję, a także dużym rozproszeniem wiernych i małymi parafiami.

Zmiany ogłoszone w ostatnim czasie przez wikariusza generalnego diecezji kopenhaskiej ks. Nielsa Engelbrechta obejmują przejście ze struktury 47 parafii na 27 samowystarczalnych ośrodków duszpasterskich, obsługujących wiele kościołów, z kilkoma księżmi mieszkającymi wspólnie. Na sprzedaż zostaną także wystawione budynki i lokale kościelne. Biskup przeniesie się ze swej rezydencji do jednej z parafii, zostanie zawieszona działalność biblioteki diecezjalnej, zmniejszy się zatrudnienie w kurii i dotacje dla różnych instytucji kościelnych.

Plan wzbudza wiele kontrowersji, ale nie ma obecnie alternatywy i daje nadzieję na znaczącą poprawę finansów, a przez to i działalności Kościoła w Danii.

Diecezja kopenhaska, obejmująca cały kraj i należące do niego wyspy: Grenlandię na Atlantyku, Bornholm na Bałtyku i Wyspy Owcze na Atlantyku, powstała 29 kwietnia 1953 i podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wcześniej były to kolejno: wikariat apostolski Misji Północnych (od 1868), prefektura apostolska (od 1869) i wikariat apostolski Danii (od 15 marca 1892). Na czele diecezji stoi od 7 maja 1995 urodzony w Danii kapłan polskiego pochodzenia, 63-letni obecnie bp Czesław Kozon.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama