107,6 FM

Meksyk: zakaz politycznych wypowiedzi z ambony

Najwyższy Trybunał Wyborczy Meksyku potwierdził, że obowiązujący kapłanów różnych religii zakaz czynnego udziału w życiu politycznym i politycznych wypowiedzi z ambony jest zgodny z konstytucją.

Trybunał w ogłoszonym w sobotę komunikacie podkreślił, że artykuł 130 meksykańskiej konstytucji postanawia, że duchowni nie mogą wstępować do organizacji politycznych, zrzeszać się w celach politycznych, ani uprawiać propagandy na korzyść lub przeciwko kandydatom partii startujących w wyborach, a także samym partiom lub ugrupowaniom politycznym.

Duchownym - zgodnie z tym orzeczeniem - na zebraniach politycznych, ani podczas nabożeństw, czy innych aktów religijnych nie wolno występować przeciwko prawu obowiązującemu w kraju, instytucjom kraju, ani symbolom narodowym.

Trybunał uzasadnia swe orzeczenie względami obrony meksykańskiego ustroju parlamentarnego, który ma charakter "demokratyczny, laicki i federalny, uświęcony artykułem 40. Konstytucji Federalnej".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama