107,6 FM

Biskupi Niemiec ws. rozwiedzionych

Konferencja Biskupów Niemiec po raz kolejny zajęła stanowisko na temat osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach cywilnych. Większość z biskupów opowiada się za tym aby w poszczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszczać takie osoby do sakramentu pojednania i Eucharystii.

Natomiast mniejszość hierarchów chce aby utrzymać dotychczasowe regulacje zgodnie z którymi osoby rozwiedzione, które zawarły nowe związki, choć nadal należą do Kościoła i są częścią kościelnych wspólnot, to z zasady nie mogą być dopuszczone do sakramentów. Wszyscy biskupi są zgodni co do jednego, aby zintensyfikować opiekę duszpasterską wobec tych, którzy doświadczyli rozkładu pożycia małżeńskiego i wstąpili w nowe związki. Stanowisko niemieckiego episkopatu opublikowano wczoraj w Bonn.

Dokument nosi tytuł: "Teologicznie odpowiedzialne i duszpastersko odpowiednie drogi towarzyszenia osobom rozwiedzionym w nowych związkach". Jego test został przyjęty w czerwcu br. przez znaczącą większość biskupów Rady Stałej Konferencji Biskupów Niemiec. Opublikowano go z sześciomiesięcznym opóźnieniem. Dokument powstał w ramach prac przygotowawczych episkopatu do III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w Watykanie w dniach 5-19 października na temat „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

"Opieka duszpasterska nad wiernymi, którzy mają rozwód cywilny i żyją w nowych związkach jest dla wielu zaangażowanych w życie Kościoła katolików testem dla jego wiarygodności Kościoła" - napisali biskupi. Podczas prezentacji dokumentu przewodniczący niemieckiego episkopatu, kard. Reinhard Marx podkreślił, że temat ten należy do pilnych wyzwać stojących przed duszpasterstwem małżeństwa i rodziny na całym świecie.

W dokumencie episkopatu szczegółowo są rozważane teologiczne i społeczne problemy dotyczące rodziny. "Nauczanie Kościoła i duszpasterstwo muszą uwzględniać Jezusowy nakaz nierozerwalności małżeństwa jak również jego orędzie Bożej Miłości wobec tych którzy są winni" - czytamy w dokumencie. Równocześnie biskupi podkreślają, że wykluczanie osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach nie jest już zrozumiałe dla wielu zaangażowanych katolików jak i księży. "Wśród księży dochodzi do sytuacji, że postępują wbrew wskazówkom Kościoła, ponieważ nie dają się one zastosować w ich duszpasterskiej praktyce" - napisali biskupi.

Kard. Marx podkreślił, że ze strony biskupów nie byłoby w porządku, jednakowo potraktować wszystkie osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach. Dlatego biskupi proponują zróżnicowane rozwiązania, które byłyby uzasadnione w poszczególnych przypadkach i pod określonymi warunkami umożliwiałyby dopuszczenie do sakramentów.

Swój sceptycyzm wobec dopuszczania do sakramentów pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wyrazili biskupi Pasawy i Ratyzbony. "Ze względów teologicznych nie widzę obecnie żadnych możliwych regulacji, które dopuszczałyby rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów, a które równocześnie nie podważałby nauczania o nierozerwalności małżeństwa" - powiedział biskup Pasawy Stefan Oster w rozmowie z dziennikiem "Passauer Neuen Presse".

Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) przyjął publikację dokumentu jako "znak zaufania". "Tym samym Konferencja Biskupów dała ważny impuls dla dalszego dialogu w Kościele" - uważa przewodniczący ZdK Alois Glück. Zaznaczył, że ZdK chce się włączyć w pracę nad znalezieniem drogi, która dopuszczała by rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów, odpowiedzialnie uwzględniając poszczególne przypadki.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama