107,6 FM

Polak przedstawicielem Watykanu w Wiedniu

Polak będzie reprezentował Stolicę Apostolską przy międzynarodowych instytucjach mających siedziby w Wiedniu. Ojciec Święty mianował nim ks. Janusza Urbańczyka, dotychczasowego radcę nuncjatury w stałym przedstawicielstwie watykańskim przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Ks. Urbańczyk ma 47 lat i pochodzi z diecezji elbląskiej. Obecnie będzie stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych, a także jej stałym obserwatorem przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego oraz wiedeńskim biurze ONZ.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama