107,6 FM

Ciężki cios finansowy w PSL i KNP

PKW przyjęła sprawozdania finansowe za 2013 r. m.in. PiS, a z uchybieniami m.in.: PO, SLD, Twojego Ruchu i Solidarnej Polski; odrzuciła sprawozdania m.in. PSL i Kongresu Nowej Prawicy - wynika ze środowego komunikatu Komisji.

Bez zastrzeżeń PKW przyjęła sprawozdania 26 partii politycznych, 37 - ze wskazaniem uchybień. PKW zdecydowała o odrzuceniu sprawozdań 11 partii politycznych - wynika z komunikatu PKW o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.

Wśród przyjętych bez zastrzeżeń są sprawozdania m.in. PiS, Zielonych 2004, partii Polska Jest Najważniejsza i Samoobrony.

PKW przyjęła ze wskazaniem uchybień m.in. sprawozdania: PO, SLD, Twojego Ruchu, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro oraz Unii Pracy.

Krzysztof Lorentz, który odpowiada w PKW za finanse partii, powiedział PAP, że przyjęcie sprawozdania ze wskazaniem na uchybienia "ma w pewnym sensie charakter pouczenia, że partia źle prowadziła gospodarkę finansową". Jak wyjaśnił, chodzi o mniejsze uchybienia, których ustawodawca nie obłożył sankcją odrzucenia sprawozdania. "To może wiązać się np. z przepadkiem środków, które zostały pozyskane z naruszeniem przepisów, ale taka sytuacja nie musi koniecznie powodować odrzucenie sprawozdania" - mówił.

Lorentz tłumaczył, że w przypadku, gdy partia pozyskuje środki z niedozwolonych źródeł, sprawozdanie jest odrzucane, ale jeżeli wpłaty na rzecz partii zostały dokonane w nieprawidłowej formie, ale pochodziły ze źródeł prawidłowych, to powoduje to tylko wskazanie uchybienia.

PKW odrzuciła sprawozdania m.in. PSL i Kongresu Nowej Prawicy.

W przypadku odrzucenia sprawozdania partii politycznej, która otrzymuje subwencję, traci ona do niej prawo na trzy lata. PSL w 2013 r. otrzymało subwencję, KNP - subwencji nie otrzymał.

Z uchwały wynika, że powodem odrzucenia sprawozdania PSL było działanie zarządu powiatowego Stronnictwa w Sandomierzu, który "podjął i wykonał decyzję o gromadzeniu środków finansowych partii poza jej rachunkiem bankowym". Komisja wskazała, że skutkuje to odrzuceniem sprawozdania finansowego partii, o czym mówi przepis 38 a ust. 2 pkt 3, który - według PKW - "ma charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen". W tym także - podkreślono w uchwale - co do zgodności działań zarządu PSL w Sandomierzu, które "doprowadziły do naruszenia prawa, z postanowieniami naczelnych władz partii i ustalonymi przez nie zasadami gospodarki finansowej". Według PKW ludowcy nie uwzględnili w swoim sprawozdaniu 17 498 zł.

Ze sprawozdania PSL wynika, że partia w 2013 r. uzyskała przychody w łącznej kwocie 8 mln 523 tys. zł, subwencja z budżetu państwa na działalność statutową wyniosła 6 mln 372 tys. zł. Kwota ta nie obejmuje funduszu wyborczego, który w okresie sprawozdawczym został zasilony sumą blisko 40 tys. zł.

PKW zakwestionowała sprawozdanie KNP, bo z wyjaśnień partii i z załączonych do nich dokumentów finansowych wynika, że część wydatków była pokrywana gotówką ze środków własnych działaczy Nowej Prawicy, po czym pieniądze te były zwracane ze środków partii. Według komisji działo się tak kilkanaście razy, w przypadku kwot od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W jednym z przypadków okazało się, że działacz KNP wydał o 640 zł więcej niż otrzymał od partii.

Ponadto PKW wytknęła bałagan i niejasności w wykazie wpłat na rzecz partii; według niej z dokumentów dostarczonych przez KNP nie wynika m.in. jasno, kto faktycznie wpłacał pieniądze, a kto był jedynie pośrednikiem.

Według danych PKW przychody Kongresu Nowej Prawicy wyniosły w 2013 r. 163,6 tys. zł.

Platforma Obywatelska, której sprawozdanie finansowe zostało przyjęte ze wskazaniem uchybienia, wykazała, że w 2013 r. pozyskała przychody w łącznej kwocie 22 mln 772 tys. zł, w tym z subwencji 17 mln 730 tys. zł. Prawie 43 tys. zł zasiliły fundusz wyborczy partii.

PKW po analizie stwierdziła, że nie wszystkie osoby, które dokonały wpłat składek członkowskich lub darowizn, zostały ujęte w wykazach osób ujętych w sprawozdaniu finansowym Platformy. Partia - po tym, jak PKW zwróciła się do niej o wyjaśnienia - dokonała korekty w sprawozdaniu.

PKW nie miała zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Partia wykazała w 2013 r. przychody w wysokości 19 mln 306 tys. zł; PiS w 2013 r. otrzymało subwencję w kwocie 16,5 mln zł. Na rachunek funduszu wyborczego wpłynęło łącznie 67 tys. zł.

SLD, którego sprawozdanie także zostało przyjęte ze wskazaniem uchybień, w 2013 r. uzyskał przychody w kwocie 10 mln 66 tys. zł, w tym z subwencji 6 mln 293 tys. zł. Dodatkowo na rachunek funduszu wyborczego partii wpłynęło blisko 274 tys. zł.

Solidarna Polska pozyskała w 2013 r. 743 tys. zł; większość tej kwoty - 732 tys. zł - stanowiły darowizny. Wpływy na rachunek funduszu wyborczego wyniosły 142 tys. zł.

Twój Ruch uzyskał w 2013 r. przychody w wysokości 7 mln 573 tys. zł. Kwota otrzymanej subwencji wyniosła 7 mln 468 tys. zł. W okresie sprawozdawczym na rachunku funduszu wyborczego uzyskano przychody w wysokości 5,2 tys. zł.

PKW zbadała w sumie sprawozdania 74 partii politycznych (obowiązek złożenia sprawozdań dotyczył 77 partii).

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama