107,6 FM

Ruszył proces Chiary Lubich

W katedrze we Frascati rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Chiary Lubich. W diecezji Frascati założycielka Ruchu Focolari żyła przez wiele lat. Tam też, w swoim domu w Rocca di Papa, zmarła 14 marca 2008 r. Pożegnały ją osobiście – tuż przed jej śmiercią – rzesze osób, dla których była duchową mistrzynią.

Chiara Lubich dała początek ludowi, który wędruje ku – szeroko pojętej – jedności. Dlatego w katedrze we Frascati nie zabrakło 27 stycznia również osób należących do innych Kościołów, innych religii, a nawet osób o przekonaniach niereligijnych. To ci, którzy z Chiarą Lubich i dzięki niej przemierzyli jakiś odcinek wspólnej drogi oraz zobaczyli w niej wzór świętości i osobę w pełni zrealizowaną, a w jej charyzmacie jedności – możliwość podążania za Chrystusem i włączenia się w budowanie powszechnego braterstwa.

W katedrze we Frascati zgromadziło się ok. 800 osób. W prostej i spokojnej, ale też bardzo radosnej ceremonii wzięli udział kardynałowie, biskupi i kapłani oraz osobistości świata religii, kultury i polityki. Byli też obecni krewni Chiary Lubich, pierwsi fokolarini i fokolariny, którzy towarzyszyli Chiarze Lubich od początków Ruchu w latach 40. XX w., osoby obecnie odpowiedzialne za Ruch na czele z prezydent Marią Voce i współprezydentem Jesúsem Moránem Cepedano oraz uczestnicy i sympatycy Dzieła Maryi (to oficjalna nazwa Ruchu Focolari, zatwierdzona przez Kościół katolicki). Wiele osób na całym świecie śledziło transmisję na żywo za pośrednictwem internetu.

Po wspólnych nieszporach proces zainaugurował biskup miejsca, Raffaello Martinelli. Papież Franciszek przekazał uczestnikom uroczystości specjalne przesłanie. Odczytał je kard. Tarcisio Bertone. Ojciec święty życzy, by „świetlany przykład założycielki Ruchu Focolari” wzbudzał w tych, którzy żyją jej dziedzictwem, pragnienie bliskiej łączności z Chrystusem i hojnej, wspaniałomyślnej służby dla jedności Kościoła. Papież zachęca również, by „dać poznać ludowi Bożemu życie i dzieła tej, która, przyjmując zaproszenie Pana, uczyniła dostępnym nowe światło na drodze ku jedności”.

Spośród 98 osób, które zostaną wezwane do dania świadectwa o słudze Bożej, pierwszą będzie obecna prezydent Ruchu Maria Voce. Przesłuchanie odbędzie się 12 lutego. Dotąd świadectwa przed nadzwyczajnym trybunałem powołanym przez biskupa złożyło już ok. 50 osób w zaawansowanym wieku. Oprócz przesłuchania świadków zadaniem postulacji procesu będzie przeanalizowanie niewydanych pism Chiary Lubich.

Trybunał beatyfikacyjny powołany przez bp. Martinellego składa się z sześciu osób. Są to: ks. Angelo Amati – jako delegat biskupi, ks. Emanuele Fawed-Kazach, promotor sprawiedliwości, Patrizia Sabatini, notariusz. Przez prezydenta Ruchu został powołany postulator, ks. Silvestre Marques oraz wicepostulatorzy: Lucia Abignente i Waldery Hilgeman.

Na zakończenie uroczystości Maria Voce, dziękując biskupowi i osobom zaangażowanym w proces, a także papieżowi za jego przesłanie, zapewniła: „Naszym jedynym pragnieniem jest ofiarowanie Kościołowi i ludzkości daru, jakim Chiara stała się dla nas i dla wielu osób”. Podkreśliła, że z nieustannie odnawianą stanowczością pomagała tym, których spotykała, stawiać Boga na pierwszym miejscu i „uświęcać się razem”, we wspólnocie. „Z pokorą będziemy oczekiwali mądrej decyzji ojca świętego i prosimy Boga, by – tylko dla Jego chwały i dla dobra wielu ludzi – dzięki ewentualnemu uznaniu cnót Chiary ludzkość i historia mogły poznać nowe drogi ku pokojowi, jedności i powszechnemu braterstwu”.

Więcej na temat Ruchu Focolari i Chiary Lubich w najbliższym numerze „Gościa Niedzielnego”.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama