107,6 FM

Nieprawe serce pod strojną szatą

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Mk 7,15

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.

I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.


W swym nauczaniu Jezus pokazuje wyraźnie, że prawdziwa nieczystość ma korzenie w głębi ludzkiego serca. Tam właśnie zalegają często ogromne pokłady nieprawości, zatruwając całe życie wiary. Dlatego Bóg w pierwszym rzędzie patrzy w serce człowieka, jednak nie po to, aby je osądzić. Zanim bowiem je osądzi, wkracza w nie z ogromną miłością, aby uzdrowić to, co dotknięte niemocą, i objawić pośrodku ludzkiej nędzy swe wszechogarniające miłosierdzie. Nie jest to jednak dla nas proste. Wymaga bowiem niejednokrotnie pokornego zakwestionowania siebie i uznania, że mimo poczucia własnej świetności, bardziej od wszystkich innych potrzebujemy nawrócenia. Dlatego tak często z uporem chwytamy się zewnętrznej formy stworzonego przez tradycję prawa, kurczowo trzymając się jego litery i konsekwentnie odmawiając jakiejkolwiek refleksji nad jego duchem. Oby się tylko nie okazało, że w ten sposób, pod strojną szatą poprawnych zachowań, hodujemy sobie niepostrzeżenie serca głęboko nieprawe…

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..