107,6 FM

Trwa konsystorz Kolegium Kardynalskiego

Dotyczy reformy Kurii Rzymskiej. Bierze w nim udział 160 kardynałów.

Kwestie proponowanej reformy Kurii Rzymskiej to główny temat rozpoczętego dziś o godz. 9.00 w nowej auli synodalnej konsystorza Kolegium Kardynalskiego. Bierze w nim udział 160 kardynałów, w tym 20 hierarchów, którzy w najbliższą sobotę zostaną formalnie włączeni do tego grona.

Otwierając obrady Ojciec Święty zaznaczył, że Kolegium Kardynalskiemu przedstawiona jest dzisiaj synteza prac nad nową konstytucją apostolską dotyczącą reformy Kurii Rzymskiej. Tekst ten uwzględnił wiele sugestii, w tym szefów dykasterii oraz ekspertów w tej dziedzinie. Zamierzonym celem „jest sprzyjanie większemu zharmonizowaniu prac poszczególnych dykasterii i biur, żeby osiągnąć bardziej efektywną współpracę w tej absolutnej transparencji, która buduje autentyczną synodalność i kolegialność” - powiedział Franciszek. Dodał zarazem, że reforma nie jest celem samym w sobie, ale środkiem by zyskać mocne świadectwo chrześcijańskie; sprzyjać bardziej skutecznej ewangelizacji; promować bardziej owocny duch ekumeniczny; zachęcać do bardziej konstruktywnego dialogu ze wszystkimi.

Papież podkreślił, że dzieło reformy wymaga czasu i współpracy wszystkich. Przypomniał, że za jej koniecznością opowiedziała się zdecydowanie większość kardynałów podczas kongregacji generalnych przed konklawe, a ma ona prowadzić do dalszego udoskonalenia tożsamości Kurii Rzymskiej. Jej istotą jest pomoc Następcy św. Piotra w wypełnianiu jego posługi najwyższego urzędu duszpasterskiego dla dobra i w służbie Kościoła powszechnego oraz Kościołów partykularnych. Poprzez wypełnianie tej posługi wzmacnia się jedność wiary i wspólnota ludu Bożego oraz ma miejsce promowanie misji Kościoła w świecie. Osiągnięcie tego celu wymaga czasu, determinacji, a przede wszystkim współpracy wszystkich. „Ale aby to osiągnąć, musimy najpierw powierzyć się Duchowi Świętemu, który jest prawdziwym przewodnikiem Kościoła, błagając na modlitwie o prawdziwy dar rozeznania” - stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił purpuratów do szczerych wypowiedzi, w wierności Magisterium i ze świadomością, że wszystko to zmierza do najwyższego prawa, jakim jest zbawienie dusz.

Już wcześniej media donosiły, że zasadniczy zarys zmian to połączenie niektórych papieskich rad, a także likwidacja niektórych z nich. Miały by natomiast powstać dwie ważne dykasterie. Jedna z nich będzie odpowiedzialna za kwestie związane z laikatem, rodziną i troską o poszanowanie życia ludzkiego, zaś druga zajmowała by się różnymi kwestiami społecznymi, łącząc co najmniej cztery papieskie rady: sprawiedliwości i pokoju, „Cor unum”, ds. duszpasterstwa służby zdrowia oraz migrantów.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, kard. Gianfranco Ravasi wypowiadając się dla portugalskiej agencji Ecclesia zdradził propozycje reform, jakie przedstawił w poniedziałek podczas rozmowy z Radą Kardynałów. Sprowadzają się one do utworzenia jednej dykasterii łączącej dotychczasowe kompetencje Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Papieskiej Akademii Nauk, Muzea Watykańskie, Tajne Archiwum Watykańskie i Obserwatorium Astronomiczne.

Z kolei kard. Wilfrid F. Napier z Durbanu w RPA w wywiadzie dla agencji CNS odniósł się do kwestii związanych z reformami ekonomicznymi. Nie krył, że istnieją pewne opory niektórych dykasterii dotychczas samodzielnie zarządzających swymi finansami i wyraził nadzieję, że osobisty autorytet Ojca Świętego je przełamie.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama