107,6 FM

Potrzeba "misyjnego nawrócenia"

O odnowieniu zapału misyjnego w Kościele polskim oraz działaniach na rzecz misji rozmawiali dzisiaj, 17 lutego br., w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie członkowie Krajowej Rady Misyjnej. Dyskusję zdominowały przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie 12-14 czerwca 2015 r.

Rozpoczynając obrazy bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, postawił pytanie: w jaki sposób środowiska misyjne mogą włączyć się w Kongres?

Ks. prof. Wojciech Kluj OMI, przedstawił referat zatytułowany „Kościół III tysiąclecia wspólnotą z odnowionym zapałem misyjnym w centrum działalności duszpasterskiej”. Zwrócił uwagę, że Kościół od zarania swego istnienia był wspólnotą misyjną, prowadzoną przez Ducha Świętego do tych, którzy nie znali Chrystusa. Był otwarty na ludzi innych kultur i nie bał się przenikać do nich. Mówca zauważył, że współcześnie Kościół przestaje być europejski. Rozwija się dynamicznie w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Trzeba zaakceptować to nowe tchnienie Ducha Świętego, który sprawia, że nadchodzi czas chrześcijaństwa nieeuropejskiego.

Podczas dyskusji podkreślano, że istnieje konieczność „nawrócenia misyjnego”, obudzenia świadomości misyjnej natury Kościoła oraz włączenia wiernych w dzieła misyjne. Dużo mówiono o konieczności zaangażowania dzieci i młodzieży, roli wolontariatu misyjnego oraz stworzenia zaplecza duchowego i materialnego misji.

– Cieszę się z tego kolejnego spotkania Rady, które nas mobilizuje do gorliwszej pracy misyjnej. Chcielibyśmy, aby zapał, który udzielił się nam dzisiaj, wypełniał serca duchownych i świeckich w całym Kościele. Zależy nam na tym, by Kongres nie był jednorazowym wydarzeniem – powiedział bp Jerzy Mazur, prowadzący obrady Krajowej Rady Misyjnej. – Trzeba jeszcze bardziej umisyjnić struktury parafialne i diecezjalne. Myślę tu przede wszystkim o parafialnych radach duszpasterskich, które wspierają księży proboszczów, o rodzinach, wspólnotach zakonnych żeńskich i męskich, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Ciągle jesteśmy u początku misyjnej drogi – dodał biskup. – Ciągle też poszukujemy nowych sposobów mówienia o konieczności ewangelizacji, by zachęcić do zaangażowania się duchowego i materialnego na rzecz misji. Kongres jest dobrą okazją, by podjąć poważną dyskusję o misyjności polskiego Kościoła – stwierdził bp Jerzy Mazur.

Krajowa Rada Misyjna skupia przedstawicieli papieskich Dzieł Misyjnych i delegatów biskupich ds. misji, członków różnych środowisk misyjnych zaangażowanych w niesienie pomocy misjom, misjologów, członków misyjnych zgromadzeń zakonnych, przedstawicieli laikatu misyjnego, przedstawicieli wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wolontariatu. Jej celem jest animacja działalności misyjnej Kościoła w Polsce.

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama