107,6 FM

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

W środę po godz. 9. Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. przepisami o odwróconym podatku VAT.

Na początku posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w lutym prof. Piotra Winczorka i prof. Jerzego Regulskiego. Następnie ślubowanie poselskie złożyła Elżbieta Nawrocka, która w ławach poselskich PSL zastąpiła Mirosława Łuczaka, który został wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Podczas trzydniowego posiedzenia posłowie zajmą się m.in. przepisami o odwróconym podatku VAT. Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Rozwiązanie takie uszczelnia system podatku VAT oraz przeciwdziała nadużyciom.

W Sejmie odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zmiana ma przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery takich substancji wykorzystywanych w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki.

Posłowie zajmą się też senackim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu postępowania karnego zakładającym, że pomoc adwokata albo radcy prawnego ma przysługiwać nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach o wykroczenia.

Na początku trzydniowego posiedzenia posłowie zdecydują też w głosowaniu, czy poszerzyć porządek obrad o cztery punkty: pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian w ustawie o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz trzy wnioski o informację rządu na temat ustaleń szczytu klimatycznego i nowego pakietu klimatycznego na lata 2021-2030 oraz wpływu tych ustaleń na stan polskiej gospodarki.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama