107,6 FM

Kryzys w małżeństwie zaczyna się, gdy...

W Chicago w dniach 6-15 lutego 2015 r. miał miejsce II Polonijny Kongres Rodzin. Przez 10 dni wiele tysięcy Polaków uczestniczyło w Mszach świętych i nabożeństwach kongresowych oraz wysłuchało konferencji i wykładów na temat małżeństwa, rodziny i wychowania.

II Polonijny Kongres Rodzin w Archidiecezji Chicago został zorganizowany pod patronatem i z udziałem ks. biskupa Andrzeja Wypycha. Głównym organizatorem Kongresu – podobnie jak przed rokiem – byli ludzie świeccy  z Fundacji „Silna Rodzina” i jej asystent kościelny – ks. Jerzy Karpiński SJ. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało:  „Oblicza miłości – Rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania”. Hasło to przypominało uczestnikom kongresowych spotkań, że sakramentalne małżeństwo i trwała rodzina opiera się na miłości, jakiej uczy Jezus, a istotnym przejawem tej miłości jest pogłębione wychowanie chrześcijańskie. Podstawą szczęśliwego małżeństwa i świętej rodziny jest miłość między mężem a żoną oraz między rodzicami a dziećmi. Rodzina wierna swemu powołaniu to rodzina, w której każdy kocha każdego. Narzeczeni ślubują sobie nie tylko wzajemną miłość, lecz także zobowiązują się do tego, że z miłością przyjmą i po katolicku wychowają dzieci, którymi Bóg ich obdarzy. W czasie Kongresu przypomniana została coraz częściej ignorowana prawda, że kryzys w małżeństwie zaczyna się wtedy, gdy ktoś z małżonków przestaje okazywać miłość, gdy rodzice zaniedbują katolickie wychowanie dzieci lub gdy mąż czy żona oddala się od Boga i w konsekwencji przestaje korzystać z Jego pomocy w wypełnianiu złożonej przysięgi.

W czasie II Kongresu konferencje i wykłady kongresowe – podobnie jak w czasie I Kongresu – głosił ks. dr Marek Dziewiecki (Radom). Uczestnicy Kongresu uczestniczyli również w spotkaniach z dr Jackiem Pulikowskim (Poznań), który jest mężem i ojcem kilkorga dzieci oraz znanym doradcą małżeńskim. Nabożeństwa i spotkania kongresowe odbywały się w piętnastu kościołach w Chicago, które prowadzą duszpasterstwo w języku polskim. Głównymi elementami Kongresu były modlitwa, konferencje, rekolekcje i nauki stanowe, sympozjum naukowe oraz wydarzenia kulturalne, związane z tematyką małżeństwa i rodziny. Kongres zakończył się uroczystą Eucharystią w bazylice św. Jacka w Chicago.

Duże zainteresowanie tematyką Kongresu okazywały wszystkie polonijne media. W rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych każdego dnia były przekazywane relacje z Kongresu, a także wywiady z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

Tegoroczny Kongres był potwierdzeniem, że w obecnych negatywnych warunkach społecznych, obyczajowych i cywilizacyjnych wspieranie małżeństw i rodzin to podstawowe zadanie Kościoła i konieczny wymiar nowej ewangelizacji.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama