107,6 FM

Seryjny morderca w czyśćcu

Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.


Mt 5,20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz”. 


Ludzie często wyobrażają sobie czyściec jako miejsce kary za grzechy na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”, czyli „2 kilo nagrzeszyłeś, to teraz należą ci się 2 kilogramy kaźni”. Lepiej byłoby spojrzeć na czyściec z zupełnie innej perspektywy. Wyobraźmy sobie seryjnego mordercę, który nawraca się tuż przed śmiercią. Oczywiście jego grzechy zostają przebaczone i ma prawo być zbawionym. Ale czy w momencie śmierci i doznania łaski przebaczenia, odkrycia miłości Boga, zbawienia, nie pojawi się w sercu owego mordercy żal nad własnym zmarnowanym życiem, nad krzywdami, jakie wyrządził ludziom? Czy widok wciąż trwających na ziemi skutków jego grzechów nie wywoła w jego sercu cierpienia? Czy może on po prostu zacząć cieszyć się zbawieniem, patrząc na cierpienia, jakie pozostawił na ziemi? A jeśli do tego zobaczy, jak mogłoby być, gdyby żył inaczej? Myślę, że to wszystko będzie dla owego mordercy ciężkim doświadczeniem. Świadomość, ile rzeczy zrobiło się źle i że nie da się już cofnąć czasu... Czyściec jest właśnie owym oczyszczeniem, przetopieniem serca grzesznika na serce święte. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..