107,6 FM

Ukraińscy wojskowi będą mieć kapelanów

W Siłach Zbrojnych Ukrainy powstało oficjalnie duszpasterstwo wojskowe, czyli służba kapelanów. Rozkaz Ministerstwa Obrony Ukrainy w tej sprawie z 21 stycznia br. zarejestrowało 14 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju.

Dokument określa tryb mianowania i główne zadania kapelanów, ich współdziałanie, prawa i obowiązki żołnierzy i funkcjonariuszy w zakresie posługi kapelanów i dowództwa wojskowego. Powołano też organ konsultacyjno-doradczy przy Ministerstwie Obrony.

Kapelanami wojskowymi mogą być osoby, zaproponowane na ten urząd przez związki wyznaniowe, należące do Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ministerstwie Obrony Ukrainy. Są to wspólnoty katolickie (obu obrządków), prawosławne i protestanckie oraz muzułmańskie. Osoby te winny spełniać kryteria, określone w rozporządzeniu ministerialnym i po wybraniu ich są one kierowane na stanowiska pracowników Sił Zbrojnych Ukrainy w celu zaspokajania potrzeb religijnych ich składu osobowego.

Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Obrony księża wojskowi (kapelani) będą należeć do duchownego personelu armii ukraińskiej, korzystając przy tym z wszystkich praw, wynikających z ich statusu. Stosownie do norm międzynarodowego prawa humanitarnego nie mogą oni posługiwać się bronią.

Dodatkiem do rozporządzenia o powołaniu kapelanów jest Kodeks duchownego wojskowego, zawierający wykaz obowiązków tej grupy duchowieństwa. Szczególnie mają oni szanować przekonania i tradycje religijne wierzących wojskowych, jak również prawo do wolności światopoglądu osób niewierzących.

Ponadto kapelani winni nie dopuszczać do podziałów i przeciwieństw międzywyznaniowych. Rozporządzenie zawiera też oddzielne postanowienia dotyczące rozwiązywania spornych zagadnień stosunków międzywyznaniowych i reagowania na przypadki łamania tego Kodeksu.

Utworzenie instytucji kapelanów przewiduje się nie tylko w wojsku, ale także w Gwardii Narodowej i w Państwowej Służbie Nadgranicznej. Postanowienia w tej sprawie zawiera Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z 2 lipca 2014 roku.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama