107,6 FM

Prymas: Przeżyjmy Wielki Post na kolanach

O wielkiej sile modlitwy, porządkującej mocy postu i błogosławieństwie jałmużny mówi Prymas Polski abp Wojciech Polak w filmie opublikowanym na kanale YouTube i stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej. „Chciejmy przeżyć czas Wielkiego Postu na kolanach przed Bogiem” – zachęca Prymas.

Metropolita gnieźnieński przypomina, że Wielki Post jest czasem nawrócenia. Nawrócenie zaś jest darem i łaską. „Mamy pozwolić ogarnąć się tej łasce, mamy pozwolić nawrócić się Bogu, otworzyć się na Jezusa i razem z Nim przeżyć ten dar naszej wewnętrznej przemiany. Ta przemiana musi ujawniać się w naszym życiu i postępowaniu, niejako z serca ma przechodzić do naszych uczynków” – mówi abp Wojciech Polak.

Wskazuje też na trzy wielkopostne praktyki, które w tej przemianie mają nam pomóc – modlitwę, post i jałmużnę. Pierwsza – jak przypomina za papieżem Franciszkiem metropolita gnieźnieński – ma być zanoszona w zjednoczeniu z całym Kościołem. Mamy modlić się nie tylko we własnych intencjach, ale polecać sprawy całej wspólnoty Kościoła podkreśla Prymas.

„W Wielkim Poście słyszymy to wezwanie: proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. To wezwanie do cierpliwej, ufnej, gorliwej modlitwy. Chciejmy tak przeżyć czas Wielkiego Postu, na kolanach przed Bogiem” – zachęca abp Wojciech Polak.

W odniesieniu do praktyki postu Prymas zauważa, że trzeba siebie zapytać czego i dlaczego mamy się wyrzec. W czym mamy się ograniczyć? Często – jak mówi – jest to coś, co jest obiektywnie dobre, ale może człowieka uwięzić w nim samym. Może bardziej niż postu od pokarmu potrzeba nam postu oczu, postu serca, postu od uzależnienia od drugiego człowieka.

„Przeżywając dar postu zastanówmy się na tym, czy bardziej ufamy Panu Bogu, czy sobie” - prosi abp Polak.

Mówiąc o trzeciej praktyce wielkopostnej – uczynkach miłosierdzia Prymas wskazuje za papieżem Franciszkiem na potrzebę spotkania z tym, komu pomagamy. Przyznaje, że wobec codziennych obrazów cierpienia, którymi jesteśmy wręcz epatowani, rodzi się w sercu człowieka poczucie bezradności, któremu jednak nie wolno ulegać.

„Nie blokujmy naszej hojności, otwarcia naszego serca. Mamy być wyspami miłosierdzia na morzu obojętności. Starajmy się więc przychodzić z pomocą konkretnemu człowiekowi będącemu w potrzebie. Miejmy oczy i serca otwarte. Biednych naprawdę pośród nas nie brakuje” – podkreśla Prymas Polski.

Na koniec zachęca do dobrego wykorzystania czasu Wielkiego Postu, do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a przede wszystkim do duchowego przeżycia Triduum Paschalnego – serca naszej wiary.

„Niech cały nasz wielkopostny wysiłek zmierza właśnie ku temu. To czas przygotowania na przeżycie radosne, pełne ufności, wdzięczności, miłości Świąt Paschalnych” – mówi na koniec Prymas Polski.

Film obejrzeć można na stronach www.archidiecezja.pl www.prymaspolski.pl i na kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama