107,6 FM

Jak ws. konwencji głosowali senatorowie

Zobacz, jak w tej sprawie zachował się twój wybraniec.

Senat przegłosował zgodę na ratyfikację genderowej konwencji „antyprzemocowej”. Za głosowało 49 senatorów, przeciw 38, wstrzymał się 1, nie głosowało 12. Senacki sukces ideologów gender był możliwy głównie dzięki głosowaniu senatorów partii rządzącej.

Ze względu na szczególną wagę tego głosowania, warto, aby każdy wiedział, jak zachował się jego wybraniec. Dlatego publikujemy nazwiska wszystkich senatorów - tych, którzy głosowali za, przeciw, którzy wstrzymali się od głosu, a także tych, którzy nie głosowali.

Spośród 49 głosujących senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 45 opowiedziało się za ratyfikacją konwencji. Są to:
Łukasz Abgarowicz
Anna Aksamit
Mieczysław Augustyn
Ryszard Bonisławski
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damięcka
Alicja Chybicka
Leszek Czarnobaj
Robert Dowhan
Jarosław Duda
Witold Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław Gorczyca
Ryszard Górecki
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyński
Stanisław Jurcewicz
Bogdan Klich
Ryszard Knosala
Andrzej Kobiak
Zbigniew Meres
Jan Michalski
Rafał Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Norbert Obrycki
Andrzej Person
Leszek Piechota
Józef Pinior
Aleksander Pociej
Marian Poślednik
Sławomir Preiss
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Janusz Sepioł
Witold Sitarz
Andrzej Szewiński
Grażyna Sztark
Aleksander Świeykowski
Piotr Wach
Edmund Wittbrodt
Michał Wojtczak
Jan Wyrowiński
Adam Zdziebło
Piotr Zientarski

Przeciw zagłosowało tylko 4 senatorów klubu PO:
Tadeusz Arłukowicz
Stanisław Iwan
Tadeusz Kopeć
Jan Filip Libicki

Wstrzymał się
Andrzej Misiołek

Nie głosowało 11 senatorów klubu PO:
Andrzej Grzyb
Helena Hatka
Stanisław Hodorowicz
Wiesław Kilian
Kazimierz Kleina
Marek Konopka
Jarosław Lasecki
Andrzej Owczarek
Maria Pańczyk-Pozdziej
Bogusław Śmigielski
Roman Zaborowski

Senatorowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stawili się w komplecie, czyli w liczbie 32 i w komplecie też zagłosowali przeciw ratyfikacji:
Grzegorz Bierecki
Przemysław Błaszczyk
Jerzy Chróścikowski
Henryk Cioch
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wiesław Dobkowski
Mieczysław Gil
Stanisław Gogacz
Jan Maria Jackowski
Stanisław Karczewski
Maciej Klima
Izabela Kloc
Maria Koc
Stanisław Kogut
Waldemar Kraska
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Andrzej Pająk
Bohdan Paszkowski
Bogdan Pęk
Zdzisław Pupa
Jarosław Rusiecki
Czesław Ryszka
Janina Sagatowska
Michał Seweryński
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Słoń
Kazimierz Wiatr
Grzegorz Wojciechowski
Alicja Zając

Z Koła Senatorów Niezależnych dwóch zagłosowało za ratyfikacją:
Marek Borowski
Włodzimierz Cimoszewicz

… i jeden przeciw:
Jarosław Obremski

Nie głosował
Kazimierz Kutz

Jedyny senator Sprawiedliwej Polski zagłosował przeciw:
Kazimierz Jaworski

Senatorowie Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowali za ratyfikacją konwencji:
Andżelika Możdżanowska
Józef Zając

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama