107,6 FM

Ostateczny dowód

Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.


Łk 11,14-23 

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. 

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. 


Wystawianie na próbę… To oczywiście dowód nieufności, niewiary. Czy owo „próbowanie” Jezusa ma intencje demaskatorskie? To znaczy – proszę – żadnych znaków nie ma, bo i być nie mogło? Czy może ktoś zamierzający poddać Jezusa próbie kieruje się tylko chęcią upewnienia się w sposób wreszcie ostateczny, przekreślający sens dalszych prób. W tym ostatnim przypadku pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia wcale niebłaha – jaki znak z nieba ostatecznie byłby w stanie przekonać tych, którzy wystawiają Jezusa na próbę bez demaskatorskiego nastawienia? W nauce znany jest tzw. experimentum crucis, 
tj. eksperyment, który absolutnie jednoznacznie rozstrzyga, która z konkurencyjnych teorii jest prawdziwa. Czy w każdym przypadku łatwo znaleźć, zaprojektować taki krzyżowy eksperyment? Otóż nie. A tak na marginesie experimentum crucis tłumaczyć można także jako „próba krzyża”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..