107,6 FM

Kościół radzi o przyszłości

Ponad 70 uczestników obrad, reprezentantów trzech diecezji, spotkało się 14 marca w Domu Biskupim.

Biskupi diecezji wchodzących w skład metropolii szczecińsko-kamieńskiej, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, rektorzy wyższych seminariów duchownych, przedstawiciele kapituł katedralnych, rad kapłańskich i duszpasterskich, członkowie synodalnej komisji koordynacyjnej, zespołów eksperckich, komisji roboczych uczestniczą w plenarnych obradach Synodu Metropolitalnego.

Sesje plenarne mają charakter opiniodawczy wobec propozycji dokumentów przygotowywanych przez komisje synodalne. Teksty dokumentów są punktem wyjścia uchwał synodalnych, których ostateczne przyjęcie zależne jest od decyzji kolegium biskupów metropolii. Podczas gorzowskiej sesji zaprezentowano i podano do dyskusji dwa dokumenty: „Posługa nauczania” oraz „Posługa uświęcania”.

- Synod jest spojrzeniem w przeszłość trzech diecezji, które kiedyś stanowiły jedność. Chcemy wydobyć to co charakterystyczne, elementy stanowiące wspólne dziedzictwo a jednocześnie odkryć to co powinno być kontynuowane, rozwijane. Synod jest darem dla Kościoła metropolitalnego, aby móc kształtować Jego obecne oblicze zgodnie ze wskazaniami Kościoła powszechnego a z drugiej strony nie rezygnując z elementów charakterystycznych. Wśród tych elementów należy szczególnie wymienić, mocne zaangażowanie laikatu w życie Kościoła. Wielu ludzi świeckich jest bardzo aktywnych, ma wiele niezwykle ciekawych propozycji - powiedział bp Stefan Regmunt.

Decyzja o zwołaniu synodu metropolii szczecińsko-kamieńskiej zapadła 21 maja 2009 r. na spotkaniu biskupów w Szczecinie. Uroczysta inauguracja synodu odbyła się w 22 stycznia 2010 r. w gorzowskiej katedrze.

Swoją pracę rozpoczęły komisje synodalne i powołane zespoły eksperckie. I sesja plenarna synodu metropolitalnego odbyła się w Koszalinie 25 lutego 2012 r., natomiast III sesja zaplanowana jest 13 czerwca 2015 r. w Szczecinie.

Uroczyste zakończenie prac synodu metropolii szczecińsko-kamieńskiej odbędzie się 21 listopada w Szczecinie, w trakcie obchodów jubileuszu 875-lecia ustanowienia diecezji Wolin.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama