107,6 FM

Niezrozumienie

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Łk 2,41-51a

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.


Nie zrozumieli Go Józef i Maryja, więc jakże my mamy rozumieć bezbłędnie? Mamy przynajmniej prawo nie rozumieć wszystkiego. Wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć – mawiają Francuzi, ale powiadają tak raczej dla efektu, niż biorąc pod uwagę rzeczywisty ciężar wypowiadanych przez siebie słów. Dowiadujemy się zatem, że Jezus w swoich czasach, w swoim ziemskim bytowaniu nie był do zrozumienia łatwiejszy niż dzisiaj. A przecież dany nam czasowy dystans rodzi też pewne przewagi. Podam przykład na pewno kontrowersyjny, ale jednak ciekawy. Oto jeden z bohaterów skandalizującego „Dekameronu” Boccaccia przyjmuje wiarę, mimo że to, co dzieje się w ówczesnym Rzymie, sprawia wrażenie tak fatalne, jakby szło o „poniżenie religii chrześcijańskiej i starcie jej z oblicza świata”. Argumentuje swoje nawrócenie tak: Jeśli jednak mimo tych niegodziwości wiara chrześcijańska trwa nadal, to widać „musiał Duch Święty w nią wstąpić, aby stanęła wyżej od wszystkich wiar świata”. A pisał swoje dzieło Boccaccio w XIV wieku…

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..