107,6 FM

Coś dla Świadków Jehowy

Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. J 10,33

J 10,31-42 

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować ?” 

Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. 

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić - to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. 

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. 

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. 


Żydzi zrozumieli, że Jezus uważa siebie za Boga, i uznali to za bluźnierstwo. Podobnie zareagowaliby dziś Świadkowie Jehowy – oni również nie uznają bóstwa Jezusa. Jest wiele tekstów w Biblii mówiących na ten temat, ale myślę, że wystarczy spojrzeć na trzy cytaty. Pierwszy to początek Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo (...) Słowo ciałem się stało i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca”. Nie ma więc wątpliwości, że „Słowo” to „Jednorodzony”, czyli Jezus, i nie ma wątpliwości, że „Bogiem było Słowo”. Dalej św. Jan pisze: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”. I wreszcie Pierwszy List Jana: „Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..