107,6 FM

O czym mówią młodzi na Synodzie Młodych?

43. Synod Płocki byłby niepełny, gdyby nie zaangażowanie i głos młodzieży zgromadzonej na diecezjalnych obchodach Niedzieli Palmowej.

W szkole i w parafii

Jakie rekolekcje szkolne najbardziej zapamiętałeś? Jaką formę i program powinny mieć szkolne rekolekcje? Kiedy powinno być bierzmowanie, czy już w III klasie gimnazjum? Jak wyglądało twoje przygotowanie do bierzmowania? Po bierzmowaniu, żegnamy się czy idziemy dalej? - to pytania do dyskusji nad rekolekcjami szkolnymi i bierzmowaniem.

Skuteczna posługa duszpasterska w parafii wymaga podjęcia współpracy i wzajemnej odpowiedzialności osób duchownych i świeckich. Dlatego wśród wiernych należy ożywiać i pogłębiać świadomość aktywnej przynależności do Kościoła własnej wspólnoty parafialnej oraz budzić i formować postawę odpowiedzialności za Kościół Powszechny, za jego działalność apostolską i misyjną

Do szczególnych zadań duszpasterskich w parafii należy formacja poszczególnych osób i wspólnot chrześcijańskich z uwzględnieniem różnych programów formacyjnych, a zwłaszcza stałej formacji katolików świeckich.

Zrzeszenia i wspólnoty religijne działające w parafii powinny podejmować zadania związane z kształtowaniem dojrzałej osobowości chrześcijańskiej. Członkowie tych wspólnot winni aktywnie włączać się w życie duszpasterskie diecezji i parafii. (...)

Sama odwaga i kreatywność w „przemyśleniu celów, stylu i metod ewangelizacyjnych”, choć są konieczne, to jednak zdecydowanie niewystarczające. Chodzi o coś więcej niż tylko nowe formy działalności duszpasterskiej. Chodzi o nawrócenie pastoralne, czyli o zmianę myślenia wszystkich członków Kościoła, aby nie za wszelką cenę podtrzymywać i bronić obecnego „status quo”, ale z ewangeliczną odwagą pozyskiwać nowych uczniów Chrystusa. Niech słowa papieża Franciszka będą dla duszpasterzy i wiernych świeckich diecezji płockiej drogowskazem działań duszpasterskich podejmowanych w XXI wieku: „Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony, brudny, który wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody, przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur” (EG 49) - czytamy w dokumencie o parafii.

Jaka jest twoja parafia? Czy jest wspólnotą czy instytucją? W jaki sposób włączyć naszych rówieśników w życie parafii? Co parafii może dać młodzież, co parafia może dać młodzieży? Jaki jest twój ideał księdza proboszcza? - to niektóre z pytań do powyższego dokumentu.

Diecezja płocka może poszczycić się wielkim dziedzictwem liturgicznym i bogactwem form kultu w ciągu blisko dziesięciu wieków swego istnienia. Świadczą o tym liczne świadectwa, przede wszystkim kościoły i kaplice z ich wyposażeniem i wystrojem, zachowane księgi liturgiczne, przekazywane zwyczaje i tradycje liturgiczne, a także przechowywane z pietyzmem w parafiach i przede wszystkim w Muzeum Diecezjalnym w Płocku paramenty, naczynia i szaty liturgiczne. Całe dziedzictwo liturgiczne diecezji płockiej odzwierciedla istotną rolę liturgii w życiu poprzednich pokoleń i ich szacunek wobec misterium kultu Bożego.

Wielką wagę w formacji liturgicznej odgrywała zawsze praca ze służbą liturgiczną: ministrantami, scholami, chórami i orkiestrami parafialnymi. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu także o ważnej roli ruchów, organizacji kościelnych i stowarzyszeń, w tym szczególnie olbrzymiej roli formacyjnej Ruchu Światło-Życie.

Określenie „formacja liturgiczna” oznacza zarówno formację przygotowującą do właściwego celebrowania i uczestnictwa w liturgii, jak i formację dokonująca się poprzez udział w liturgii Kościoła. Bezpośrednia troska o formację liturgiczną duchowieństwa i wiernych świeckich, w tym formację liturgicznej służby ołtarza na szczeblu diecezjalnym, w imieniu Biskupa Płockiego powierzona jest diecezjalnemu Duszpasterstwu Służby Liturgicznej. Realizując zadania formacji różnych grup podejmuje ono współpracę z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Liturgicznego oraz z Diecezjalną Komisją Liturgiczną. Formację tę powinny prowadzić osoby kompetentne, posiadające odpowiednie przygotowanie i doświadczenie liturgiczne. Do zadań duszpasterstwa liturgicznego, zgodnie z zaleceniami Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej należy organizowanie kursów specjalistycznych, przeprowadzanie spotkań z dekanalnymi duszpasterzami Liturgicznej Służby Ołtarza oraz organizowanie spotkań służby liturgicznej z całej diecezji (por. DDSL 161). (...)

Formacja liturgiczna obejmuje też młodzież. Powinna odbywać się ona w małych grupach o charakterze specjalistycznym (jak na przykład: lektorzy, akolici, schola młodzieżowa). Grupa formacyjna powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanego animatora. Osobom, które ukończyły formację i zdecydowały się na posługiwanie określonym charyzmatem udziela się błogosławieństwa - czytamy w dokumencie o liturgii.

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy