107,6 FM

Młodzi świętowali

W całym kraju odbyły się w Niedzielę Palmową, diecezjalne obchody XXX Światowych Dni Młodzieży. Zgodnie z wolą papieża Franciszka towarzyszyły im słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Szczególny charakter miały diecezjalne obchody ŚM w Krakowie. Podczas liturgii w Sanktuarium św. Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz oficjalnie ogłosił miejsca wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016: Msza otwarcia, powitanie papieża i Droga Krzyżowa w czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbędą się na Błoniach a sobotnie czuwanie z Franciszkiem i niedzielna Msza Posłania – w Brzegach na granicy Krakowa i Wieliczki. Brzegi określone zostały jako "Campus Misericordiae" – Pole Miłosierdzia.

W Warszawie, kard. Kazimierz Nycz wskazywał, że Światowe Dni Młodzieży to nie jest jednorazowe wydarzenie w lipcu 2016 r. ale szansa na pogłębienie wiary. Metropolita warszawski przewodniczył w sobotę Mszy św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie. W archidiecezji warszawskiej w 8 kościołach zorganizowano z tej okazji spotkania biskupów z młodzieżą.

- Mamy się zmobilizować i zbliżyć do Jezusa, by to, co zrobimy w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie, pozostało w parafiach jako ich trwały owoc. By powstały grupy parafialne dla młodzieży, studentów, dla pracujących i dla rodzin. To jest cel tych kilkunastu miesięcy, które są przed nami – przekonywał młodych i ich duszpasterzy metropolita warszawski.

Przypomniał też, że programem przygotowań, wyznaczonym przez papieża, są ewangeliczne Błogosławieństwa. – Błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Jeżeli chcecie być szczęśliwi to wchodźcie na Górę Błogosławieństw. One są ewangelicznym dopełnieniem Dekalogu – wyjaśniał kard. Nycz.

Metropolita warszawski zapowiedział, że na Dni w Diecezjach poprzedzające ŚDM w Krakowie przyjedzie do archidiecezji warszawskiej 30 tys. młodych z zagranicy. - Macie pokazać im Kościół w Polsce, przeżyć z nimi wspólnotę Kościoła, razem z nimi się modlić a po tygodniu pojechać razem do Krakowa, by spotkać się z papieżem – wskazywał.

Podczas Mszy św. młodzież przygotowująca się do przyjęcia bierzmowania złożyła na ręce metropolity swoje prośby o udzielenie im tego sakramentu.

Z kolei abp Henryk Hoser przypomniał młodym o ich odpowiedzialności za Kościół. Biskup warszawsko-praski przewodniczył Liturgii Słowa w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie której gimnazjaliści złożyli na ręce bp Marka Solarczyka podania z prośbą o sakrament bierzmowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 1,5 tys. młodych ludzi z całej diecezji.

Przygotowaniem do Liturgii Słowa była konferencja ks. Łukasza Żaka. Przekonywał w niej młodzież, że Bóg powołuje każdego człowieka do życia szczęśliwego. – Jezus nie przyszedł uczynić z naszego życia jakiejś traumy, nie kazał nam zakładać worów pokutnych i klęczeć na grochu. On chciał aby każdy z nas miał życie piękne, życie, które daje prawdziwą satysfakcję. Nie pozwólcie więc sobie na przeciętność, na dziadostwo które lansuje współczesny świat posługując się jednie pozorami i pięknymi opakowaniami – zaapelował ks. Żak.

W kazaniu abp Henryk Hoser zwrócił młodzieży uwagę, że podstawą życia wiary jest osobowe spotkanie z żywym Bogiem. – Bez tego nigdy nie będziecie dojrzałymi chrześcijanami – podkreślił.

- Jeżeli będziecie tylko o Panu Bogu myśleć, albo rozmawiać czy nawet o Nim pisać ale nigdy się do Niego nie zwrócicie bo będzie dla was jakąś odległa ideą, wówczas nie jesteście ludźmi prawdziwie wierzącymi – powiedział kaznodzieja. Dodał przy tym, że do kościoła idzie się przede wszystkim na spotkanie z Bogiem a dopiero później na spotkanie z drugim człowiekiem.

Procesja z palmami z Placu Litewskiego do archikatedry w i uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika zakończyły dicezjalne obchody ŚDM w archidiecezji lubelskiej. Metropolita lubelski przypomniał, że Kraków, miejsce przyszłorocznych ŚDM jest stolicą miłosierdzia, miastem św. Jana Pawła II. To w sercu papieża Polaka zrodziła się inicjatywa tych dni. – Wielu uważa, że była to najważniejsza inicjatywa duszpasterska wielkiego papieża – dodał.

Abp Budzik powiedział też, że papież Franciszek nie bez powodu jest uważany za rewolucjonistę. – Jest to rewolucja w duchu Chrystusa i Jego ewangelii – akcentował metropolita. Papież Franciszek wzywa do buntu wobec powszechnej tendencji do banalizowania miłości ograniczając ją tylko do aspektu seksualności. – Ja proszę was, abyście byli rewolucyjni i szli pod prąd – apelował za papieżem abp Budzik.

Prawdziwy bunt przeciwko współczesnej kulturze jest możliwy tylko z Chrystusem. – Ten czas jest szczególną okazją do spotkania z Bożym Miłosierdziem, które oczyszcza i przemienia nasze serca – zakończył metropolita.

We Wrocławiu diecezjalne obchody XXX ŚDM rozpoczęły się od adoracji krzyża w katedrze. Kilkaset osób modliło się i dzieliło świadectwami wiary. Zadawano też pytania abp. Józefowi Kupnemu. Nawiązując do słów papieża Franciszka o konieczności buntowania się przeciw wszelkim formom banalizowania miłości interesowali się m.in. na czym ma polegać ten bunt. Odpowiadając im abp Kupny zauważył, że od samego początku człowiek żył w napięciu pomiędzy światem dobra, piękna i miłości, a złem, które chce go zawłaszczyć. - Nasza rewolucyjność nie polega na tym ze występujemy przeciwko światu, tylko na życiu Ewangelią. Nie musicie być tacy jak inni - podkreślił hierarcha. - Bądźcie sobą, czytajcie Ewangelię i życie nią - spuentował metropolita wrocławski.

Na zakończenie spotkania abp Kupny dokonał posłania wolontariuszy zaangażowanych w prace punktów przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016. Otrzymali oni od arcybiskupa certyfikaty, zapalone świece oraz flagi.

"Trzeba obudzić pragnienie oglądania Jezusa” – apelował bp Andrzej Czaja podczas sobotniego czuwania młodych w Opolu-Szczepanowicach. „Nie zrealizujemy tego jednak bez wiary. Serce musi być otwarte na Jezusa, bo ludzkimi oczami można Go nie zobaczyć. Tylko czystym sercem można oglądać Boga!” – podkreślił.

Opolski ordynariusz zapewniał, że Jezusa zobaczy każdy z nas, twarzą w twarz, w chwili naszej śmierci. „Właściwie narodziliśmy się dla tego dnia śmierci. Nie musimy się go bać. Wierzący człowiek się nie boi, a jeśli już, to raczej samego procesu umierania, związanego z bólem i cierpieniem” – dodał.Opolski biskup wskazywał, że Jezusa można zobaczyć podczas czytania słowa Bożego, na lekcji religii, w czasie liturgii, w sakramentach. Szczególną pomocą jest również rozważanie i kontemplowanie tajemnic Różańca Świętego.

Spotkanie młodzieży w Opolu-Szczepanowicach poprzedził Prolog 3.0. dla liderów i wolontariuszy ŚDM. W czuwaniu uczestniczyła młodzież z całej diecezji, szczególnie z tych parafii, które będą przyjmować pielgrzymów podczas Tygodnia Misyjnego w 2016 r.

W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany na szczeblu diecezjalnym, papież Franciszek zachęcił młodych do odważnego podążania drogą ewangelicznych błogosławieństw. Papież podkreślił, że Bóg zaszczepił w sercu każdego człowieka niepohamowane pragnienie szczęścia, sprawiając, iż nasze serca są niespokojne i zawsze szukają dobra, które mogłoby ugasić ich pragnienie nieskończoności.

Przypomniał też, że okres młodości jest czasem rozwijania się w człowieku zdolności do kochania. „Nie pozwólcie, aby ta cenna wartość została sfałszowana, zniszczona lub oszpecona. Dzieje się tak, gdy w nasze relacje zakrada się instrumentalizacja bliźniego dla własnych egoistycznych celów, czasem jedynie jako obiektu przyjemności. Na skutek tego negatywnego doświadczenia serce ulega zranieniu i smutkowi. Proszę was: nie bójcie się prawdziwej miłości, tej, której uczy nas Jezus” - zaapelował Franciszek.

Zachęcił też do buntu „przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ja pokładam ufność w was, młodych, i modlę się za was. Miejcie odwagę «iść pod prąd». Odważcie się także być szczęśliwi” - stwierdził Ojciec Święty.

Bp Damian Muskus OFM, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 podkreślił w rozmowie z KAI, że tegoroczne orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży otwiera ostatni rok przygotowań do międzynarodowego spotkania młodych w Krakowie.

„Z każdego słowa w tym dokumencie przebija troska o młodych, którzy są narażeni na oddziaływanie „kultury tymczasowości”. Tak odczytuję papieskie wezwanie do buntu przeciwko współczesnym tendencjom do banalizowania miłości” – komentuje biskup. Jego zdaniem papieżowi zależy na tym, by przekonać młodych, iż klucz do życia spełnionego i szczęśliwego leży w ich rękach i tylko od nich samych zależy, czy uczynią krok w stronę Chrystusa, czekającego na nich z miłością, która nigdy nie zawodzi.

W tym roku obchodzona jest 30. rocznica ustanowienia Światowych Dni Młodzieży oraz ogłoszenia Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata. Wspominając to wydarzenie Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 wraz z krakowską młodzieżą i delegacjami młodych z całej archidiecezji zgromadzili się przy relikwiach świętego Jana Pawła II – pomysłodawcy i patrona ŚDM.

W spotkaniu uczestniczyli Liderzy Parafialni, Parafialne Komitety oraz ci, którzy już teraz chcą angażować się w przebieg ŚDM Kraków 2016. Każda z delegacji parafialnych podzieliła się swoimi dotychczasowymi działaniami, a także otrzymała materiały na ostatni rok duchowych przygotowań.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama