107,6 FM

"Dzielmy się z wiernymi odpowiedzialnością za Kościół"

Biskupi wzywają do tego kapłanów w Liście na Wielki Czwartek.

Tym, co kojarzy się z życiem zakonnym jest charyzmat. „Twórcze połączenie sakramentalnego urzędu i chryzmatu jest właściwie zadaniem każdego kapłana, nie tylko zakonnego” – piszą biskupi w liście na Wielki Czwartek. Zachęcają duchownych do budzenia w wiernych współodpowiedzialności za Kościół.

„Wszyscy potrzebujemy duchowego powrotu do Wieczernika. Do miejsca, w którym w Wielki Czwartek Chrystus podzielił się z Apostołami swoją świętością. To ona ma być naszą chrześcijańską i kapłańską tożsamością” – piszą biskupi do kapłanów w liście na Wielki Czwartek. Pierwszy dzień Triduum Sacrum obchodzony jest jako wspomnienie ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma w katedrach księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.

W kontekście Roku Życia Konsekrowanego, biskupi dziękują za rozmaitą posługę i świadectwo życia kapłanom zakonnym, a także pozostałym osobom konsekrowanym. „Ich wieloraka posługa i ofiarna obecność w polskim Kościele silnie wspiera nasza kapłańską misję” – podkreślają.

„Twórcze połączenie sakramentalnego urzędu i charyzmatu jest właściwie zadaniem każdego kapłana, nie tylko zakonnego. Każdy z nas może i powinien odkrywać swoje własne duchowe dary, posługi i działania (por. 1 Kor 12, 4-6). Możliwości w tym zakresie są tak nieskończone jak różnorodny potrafi być w swoich darach Duch Święty” – czytamy w liście do kapłanów.

Zadaniem kapłanów jest towarzyszenie duchowe i pomaganie wiernym w odkrywaniu charyzmatów i formowanie ich do posługi w Kościele. „Nie jest to ucieczka od odpowiedzialności, ale roztropna i radosna posługa towarzyszenia każdemu ochrzczonemu człowiekowi w odkrywaniu darów i zadań zleconych mu przez Ducha Świętego. To umiejętność dzielenia się odpowiedzialnością za Kościół, w którym każdy ma swój twórczy udział” – podkreślają biskupi. Dodają, że szczególnym momentem jest przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Polsce, które powinny zaangażować tak kapłanów, jak i świeckich, zwłaszcza młodych ludzi. „Doświadczenie tej radości budowania Ciała Kościoła stanowi wyjątkową łaskę” – czytamy.

Kapłaństwo wymaga ciągłego stawania w obecności Pana. „Ewangelizacja na wzór Chrystusa wymaga od nas codziennego i coraz bardziej intensywnego kontemplowania Jego twarzy, czyli Jego słów i czynów, Jego stylu bycia wśród ludzi” – piszą biskupi. „Tylko naśladowanie Pana pozwoli nam właściwie odpowiedzieć na aktualne wyzwania i kryzysy” – przekonują kapłanów.

List biskupów do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku kończą życzenia głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego i Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama