107,6 FM

82,5 mld zł. Tyle warta jest Warszawa

Dochody budżetowe Warszawy za 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie 102,3 proc. planu, osiągając kwotę 13 mld 781 mln zł. To 309 mln zł ponad plan. Przy okazji sprawozdania z budżetu za 2014 r. podliczono, ile warte jest mienie stolicy.

82 547 997 932 zł - tyle warta jest stolica Polski. Wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. przedstawiono informację o stanie mienia miasta, obejmującą m.in. informację o wartości ewidencyjnej gruntów, budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wyszła zawrotna kwota.

Dochody budżetowe m.st. Warszawy za 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie 102,3 proc. planu, osiągając kwotę 13 mld 781 mln zł. To 309 mln zł ponad plan. Największe dochody uzyskano z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (3 mld 968 mln zł), części oświatowej subwencji ogólnej (1 mld 412 mln zł), dochodów z UE (1 mld 202 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (1 mld 130 mln zł). Wskaźnik zadłużenia Warszawy na koniec 2014 r. spadł o blisko 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. - spadek z 48,5 proc. do 43,8 proc. Warszawa zadłużona jest na 6,04 mld zł.

W porównaniu z 2013 r. dochody unijne były wyższe aż o 520 mln zł, głównie w związku z finansowaniem odcinka centralnego II linii metra.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13 mld 452 mln zł, co stanowiło 90,6 proc. wartości planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 11 mld 77 mln zł. W ubiegłym roku rekordowo wysokie były wydatki miasta na odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. Wyniosły one 254 mln zł. Ponadto w 2014 roku Warszawa wpłaciła do budżetu państwa 719 mln zł „janosikowego”. Była to największa jednostkowa wpłata do budżetu państwa z tego tytułu. Od 2003 r. łączne wydatki Warszawy z tytułu  tzw. janosikowego wyniosły 8 mld 288 mln zł. Największe kwotowo nakłady dotyczyły budowy II linii metra osiągając wartość blisko 1 mld 093 mln zł. Z budżetu Miasta finansowano też między innymi 190 zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty, na łączną kwotę 169 mln zł (głownie  w dzielnicach: Białołęka, Bemowo, Mokotów). Największą inwestycją oświatową w 2014 roku była budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem w dzielnicy Białołęka, na którą wydatkowano 20,4 mln zł.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama