Dziś Wielki Czwartek - początek Triduum

dodane 02.04.2015 00:15

KAI |

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 2 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Dziś Wielki Czwartek - początek Triduum   HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość W Wielki Czwartek Kościół w liturgii przeżywa tajemnicę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji)odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans (przeważnie jest to przełożony wspólnoty - biskup, proboszcz, przeor), umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 2 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 6 Redakcja 02.04.2015 12:35
Niezalogowany użytkownik @I, Szanowny Panie, zgodnie z rachubą czasu stosowaną w przez Żydów, rzeczywiście, nowy dzień zaczyna się od zachodu Słońca. W praktyce oznacza to, że przyjmując żydowski model liczenia czasu Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się już w Wielki Piątek (o ile jest sprawowana po zachodzie Słońca, co nie jest dziś oczywiste). Tym niemniej w opublikowanym tekście przyjęta została rachuba czasu stosowana w naszym kręgu cywilizacyjnym (gdzie czwartek kończy się o północy). Dla Pańskiej wiadomości dodam, że w Mszale Rzymskim dla diecezji Polskich, który obowiązuje w Kościele katolickim w Polsce rozdział Święte Triduum Paschalne zaczyna się od podtytułu: "Wielki Czwartek. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej". Pozwoli Pan zatem, że pozostaniemy przy obowiązujących nas księgach liturgicznych, zachowując świadomość pochodzenia nazwy Triduum i interpretacji czasu mającej swoje źródło w semickim kręgu kulturowo-cywilizacyjnym. Pozdrawiam i życzę głębokiego przeżycia uroczystości, Wojciech Teister.
Plusów: 0 I 02.04.2015 12:24
Niezalogowany użytkownik Ani Wielki Czwartek nie należy do Triduum Sacrum, ani Msza Wieczerzy Pańskiej nie należy do Wielkiego Czwartku.
Kto w tych "redakcjach katolickich" pracuje?

wszystkie komentarze >