107,6 FM

Ewangelia jest słowem, które wyzwala

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

„Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym” – pisze Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obchodzony jest on przez cały Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza (czwartą niedzielę wielkanocną). W przesłaniu zatytułowanym: „Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania” Ojciec Święty zachęca młodych do odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego dnia staje się coraz bogatsze i radośniejsze.

Franciszek przypomina, że „u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego «ja», aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi”. Ojciec Święty podkreśla, że „tego «wyjścia» nie należy rozumieć jako pogardy dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem, odnajduje życie w obfitości”. W swym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Papież zaznacza, że doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. „Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i przemiany, trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu ze śmierci do życia” – pamiętając, że powołanie jest zawsze działaniem Boga. Wyzwala On z wszelkich form niewolnictwa, wyrywa z przyzwyczajeń i obojętności, popychając ku radości komunii z Bogiem i braćmi. Franciszek zachęca do wytrwałej modlitwy o powołania. Przypomina, że odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama