107,6 FM

Duch Prawdy

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 


J 15,26-16, 4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.


Mówienie wprost, szczerze, nie jest w dzisiejszym świecie w cenie. Powiem więcej, manipulowanie słowem, gry pozorów, szeroko pojęty relatywizm stają się życiową normą w wielu środowiskach. Królują półprawdy, półśrodki, granice tracą swoją ostrość. Prawda jest naga, bezbronna, odsłonięta i nieatrakcyjna. A jednak niezłomna, silna, stała, nie dająca spokoju. Niełatwo jest dziś być świadkiem Chrystusa, ale czy kiedyś było łatwiej? Jest w Prawdzie taka moc, która sprawia, że nawet najwięksi wrogowie nie potrafią na nią zupełnie zobojętnieć. Jeśli nie wierzą, negują, czy zaprzeczają, to dlatego, że nie daje im ona spokoju, budzi lęki, wyrzuty, frustracje i złość. Bo są wobec niej bezsilni, bo nie poznali ani Ojca, ani Syna. Tak wybrali. Miotają się, próbują wyśmiać, zakrzyczeć, wyprzeć ze swojego małego świata. A ona niezmiennie trwa. Boże, dziękuję Ci za Ducha Prawdy, za Ducha Pocieszyciela, za Ducha, który jest świadkiem. Wiedziałeś, że sam nie dam rady, że jestem tylko człowiekiem, że potrafię w momencie utracić ostrość widzenia. „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”, Duchu Święty, przyjdź, umocnij mnie, dodaj sił, bym był godnym świadkiem Chrystusa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter