107,6 FM

Ułuda religijnej poprawności

Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. J 17,16-17

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.


Jezus przekonuje, że troskliwa miłość Ojca może wzbudzić pełnię radości, mimo nienawiści, którą świat otacza Jezusowych uczniów. A czy owocuje? Jakże często, niestety, można spotkać chrześcijan, którzy nie mają ani krzty tej radości w sobie. Ich chrześcijaństwo jest miałkie, ponieważ tak bardzo zwróciło się ku światu, że zapomniało o swej tożsamości – o byciu nie z tego świata. Owszem, takich chrześcijan wszyscy kochają, jednak, paradoksalnie, właśnie dlatego nie są oni szczęśliwi. Zachowują pozór pobożności, lecz wyrzekają się jej mocy, żyjąc w złudnym poczuciu religijnej poprawności. Zaraz, zaraz, powie ktoś, czy to jednak nie przesada? Jest przecież bardzo wielu takich, którzy trwanie w imieniu Jezusa uczynili sensem życia. Ci właśnie są Jego autentycznymi świadkami, żyjąc w tym świecie, lecz do świata nie należąc. Być może więc nie mam prawa tak ostro oceniać moich braci w wierze. Mogę jednak oceniać samego siebie. Pytam więc: Gdzie ja należę? I w czym tkwi źródło mojej radości?

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter