107,6 FM

Rozmowa kwalifikacyjna

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? J 21,15

J 21,15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”

Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”


Piotr został powołany przez Jezusa jako pierwszy z dwunastu apostołów. Jako pierwszy wyznał on wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego i jako pierwszy stanął w Jego obronie i przy aresztowaniu Jezusa zaatakował mieczem sługę arcykapłana. Piotr otrzymał klucze królestwa niebieskiego i on wreszcie, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, otrzymał pieczę nad wszystkimi owcami, które należą do Jezusa. Oto Piotr ma „paść” wszystkie „owce” Jezusa. Jest więc wybranie Piotra jakieś szczególne, jakieś zaplanowane od początku. Widać, że od początku Jezus wie, dlaczego właśnie jego powołuje jako pierwszego. I dziś ofiarowując Piotrowi swoje owce, zadaje mu pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Pytanie to zadaje mu aż trzy razy, co świadczy o wadze, jaką to pytanie ma dla Jezusa. Największym widać przymiotem dobrego pasterza, kogoś, kto ma być odpowiedzialny za owce Jezusa, jest miłość do Niego. To miłość do Jezusa, o której, jak Piotr pokornie wyznaje, Jezus wie najlepiej, sprawia, że Piotr może stać się Jego zastępcą. To Piotr otrzymuje władzę pasterską nad całym Chrystusowym Kościołem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..