107,6 FM

Francuski na maturze

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Wśród zdających egzamin z francuskiego będą też maturzyści, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z tego języka jako z przedmiotu dodatkowego.

Chęć zdawania na maturze francuskiego na poziomie podstawowym, czyli jako egzaminu obowiązkowego, zadeklarowało w tym roku ok. 800 maturzystów z liceów ogólnokształcących oraz blisko stu abiturientów z techników.

W poniedziałek po południu przeprowadzony będzie pisemny egzamin z francuskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9, a na poziomie rozszerzonym o godz. 14; pierwszy z nich potrwa 120, drugi - 190 minut.

Język francuski - podobnie jak hiszpański i włoski - należy do języków najrzadziej wybieranych przez maturzystów. Decyduje się je zdawać co roku mniej niż po jednym procencie abiturientów.

Najczęściej wybierany językiem jest angielski. Na kolejnych miejscach znajdują się niemiecki i rosyjski. Egzaminy z tych języków przeprowadzono już w tej sesji. Egzaminy z hiszpańskiego i włoskiego przeprowadzone będą 20 i 21 maja.

Nie są to wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze egzamin z języka narodowego; chodzi o język białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 22 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków: kaszubskiego i łemkowskiego.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym języki obce.

Z kolei maturzyści - tegoroczni absolwenci z techników - mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka ojczystego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych - do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a egzaminy poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama