107,6 FM

Prezydent i premier - na łeb, na szyję

W maju 41 proc. badanych dobrze oceniło prezydenturę Bronisława Komorowskiego (spadek o 15 punktów proc. w stosunku do kwietnia); 48 proc. było niezadowolonych z jego pracy (wzrost o 13 pkt. proc.). Również oceny rządu i premier Ewy Kopacz pogorszyły się - wynika z sondażu TNS Polska.

Dwóch na pięciu Polaków (41 proc.) uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, przy czym zdecydowanie mówi o tym 6 proc. społeczeństwa, a ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) jest o tym raczej przekonana. Pełnienie przez Bronisława Komorowskiego roli głowy państwa źle ocenia blisko połowa Polaków (48 proc.) - "raczej" mówi o tym trzech na dziesięciu Polaków (31 proc.), a "zdecydowanie" 17 proc. respondentów. 11 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii.

W porównaniu z kwietniem pozytywne noty Bronisława Komorowskiego spadły o 15 pkt proc., negatywne zaś wzrosły o 13 pkt proc.

Co czwarty Polak (25 proc.) dobrze ocenia działalność rządu, ale tylko co setny badany (1 proc.) ocenia ją bardzo dobrze. Negatywnie o pracy rządu mówi większość badanych (67 proc.), przy czym 23 proc. Polaków ma na temat działań rządu bardzo złe zdanie. 8 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem pogorszyła się ocena pracy rządu; o 5 pkt proc. ubyło ocen pozytywnych, a o 7 punktów proc. przybyło ocen negatywnych.

Trzech na dziesięciu Polaków (30 proc.) jest zdania, że Ewa Kopacz dobrze wypełnia obowiązki premiera, przy czym 3 proc. społeczeństwa wyraża ten pogląd w sposób zdecydowany. Ponad połowa Polaków (55 proc.) negatywnie ocenia pracę Ewy Kopacz - co trzeci badany uważa, że raczej (35 proc.) a co piąty ankietowany (21 proc.), że zdecydowanie źle pełni rolę premiera. 15 proc. Polaków nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z kwietniem o 7 punktów proc. spadł odsetek badanych pozytywnie oceniających pracę premier Ewy Kopacz przy jednoczesnym wzroście udziału ocen negatywnych (o 7 pkt proc.).

TNS Polska zauważa, że w maju odnotowano przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi w przypadku trzech instytucji władzy. Prezydent Bronisław Komorowski - po raz pierwszy od momentu objęcia prezydentury w sierpniu 2010 roku - otrzymał więcej notowań negatywnych niż pozytywnych.

Sondaż został przeprowadzony w terminie 8-13 maja 2015 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama