107,6 FM

Żywe serce Boga

Kto je [Prawo] wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.


Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


Jezus zaleca swym uczniom, aby nie zmieniając niczego w prawnych zapisach, wypełniali je i uczyli tego innych. Czym jednak jest wypełnianie Prawa? Otóż wypełnianie Prawa to nie zwykła realizacja jego zapisów, ale nasycanie ich duchem głębokiej pobożności. I nie chodzi tu o pobożność pozorną, ale o pobożność serca pokornego i skruszonego, które ma głęboką świadomość własnej nędzy. W takim właśnie sercu znajduje upodobanie Boży Duch. Jeśli więc Prawo będzie tylko mechanicznie realizowane, stanie się listkiem figowym maskującym wyniosłość ludzkiego grzechu. Jeśli będzie w Duchu wypełniane, może okazać się ścieżką, która autentyczną pobożność wprowadzi w tajemnicę Bożej obecności. Ostatecznie tam przecież wszyscy dążymy. Królestwo niebieskie to nie odległy projekt polityczny. To żywe serce Boga ofiarujące się nam w głębi naszych serc.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..