107,6 FM

Referendum w obronie życia?

Światowy Kongres Narodu Rosyjskiego wzywa do ograniczenia aborcji.

Światowy Kongres Narodu Rosyjskiego w specjalnym oświadczeniu wezwał władze Rosji do wykreślenia aborcji ze spisu refundowanych usług medycznych. Kongres to wpływowa organizacja powstała z inicjatywy Patriarchatu Moskiewskiego, skupiająca działaczy z organizacji pozarządowych i religijnych oraz przedstawicieli administracji państwowej, a także instytucji rosyjskich działających poza granicami Federacji Rosyjskiej. Bywało, że w imprezach Kongresu brał udział prezydent Putin.

Oświadczenie zostało zauważone przez wiele rosyjskich mediów. Napisano w nim, że zabijanie życia ludzkiego nie może być dalej kolektywnym grzechem całego narodu rosyjskiego i należy podjąć działania ograniczające skalę tego zjawiska. W ocenie autorów dokumentu sytuacja jest tym bardziej naganna, że aborcja jest traktowana jako jedna z procedur medycznych i refundowana ze środków budżetowych. Pieniądze obywateli nie powinny być przeznaczane na niszczenie życia – czytamy w dokumencie – a osoba decydująca się na takie działanie nie może oczekiwać, że inni będą go w tym wspierać.

Przedstawiciele Kongresu proponują, że jeśli w tej sprawie bezczynna będzie Duma Państwowa, głos powinni zabrać obywatele i rozstrzygnąć tę kwestię w ogólnonarodowym referendum. Autorzy dokumentu wyrażają przekonanie, że większość rosyjskiego społeczeństwa, mając możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, sprzeciwi się finansowaniu aborcji ze środków publicznych. Kongres wezwał władze państwowe do przeprowadzenia szerokiej kampanii, budującej społeczny szacunek dla życia oraz do pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji i samotnym matkom. Osobną troską – czytamy w dokumencie – powinny być otoczone młode matki, które należy uświadamiać, że od chwili poczęcia mają do czynienia z żywą istotą.

Kongres jest jedną z największych rosyjskich organizacji społecznych. Powstał w 1993 r. z inicjatywy Patriarchatu Moskiewskiego,jako ogólnonarodowe forum debaty publicznej. Na jego czele stoi Patriarcha Moskiewski. Od 2005 r. jest akredytowany przy ONZ, jako instytucja biorąca udział w konsultacjach społecznych. Poza Moskwą, w wielu regionach Rosji działają jego terenowe oddziały.

Oświadczenie Kongresu to kolejna inicjatywa zmierzająca do ograniczenia aborcji w Federacji Rosyjskiej. W obecnej sytuacji trudno byłoby doprowadzić do jej zakazu, czy nawet znaczącego ograniczenia. Lobby proaborcyjne jest tam silne, wspierane przez media, kulturę masową oraz organizacje lekarskie i przemysł farmaceutyczny. Od dłuższego czasu środowiska obrońców życia zabiegają przede wszystkim o uświadamianie społecznych skutków aborcji. Dążą do zakazu propagowania usług aborcyjnych w mediach oraz ograniczenie ich finansowania z budżetu państwa. W tej sprawie wypowiedział się niedawno patriarcha Cyryl, przemawiając w Dumie Państwowej. Odwołanie się do referendum byłoby jednak w warunkach rosyjskich nowością. Władze zaś nie mogą całkowicie zignorować apelu ważnego środowiska, które w przeszłości wielokrotnie wspierało różne inicjatywy Kremla.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama