107,6 FM

Ważny gest

Metropolita kijowski i całej Ukrainy Onufry (Orest Berezowski), głowa ukraińskiego prawosławia Ukrainie uznającego kanoniczną zwierzchność Patriarchatu Moskiewskiego spotkał się z dziećmi, których ojcowie zginęli służąc w strefie Operacji Antyterrorystycznej na Wschodniej Ukrainie.

To pierwszy taki gest ze strony Kościoła prawosławnego, powiązanego z Moskwą od czasu wybuchu wojny we Wschodniej Ukrainie. Podczas spotkania z dziećmi z Kijowa i obwodu kijowskiego metropolita przekazał im dary materialne oraz słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwie. Jak powiedział,  te dzieci powinny być otoczone przez społeczeństwo i Kościół szczególną troską, gdyż poniosły już wielkie ofiary.

„Powinniśmy robić wszystko, aby na ich twarzach, poza łzami radości, nie było żadnych innych”,  powiedział metropolita.  8 maja podczas specjalnej sesji Rady Najwyższej metropolita Onufry i towarzyszący mu biskupi nie wstali podczas odczytywania nazwiska 21 żołnierzy biorących udział w walkach na Wschodzie, którym przyznano tytuł bohatera Ukrainy. Dziesięciu spośród nich zginęło i tytuł otrzymali pośmiertnie. Spotkało się z to powszechną krytyką, nie tylko ukraińskich mediów, ale także wiernych należących do tego Kościoła.

Metropolita tłumaczył się później, że nie wstając starał się pokazać swój sprzeciw wobec każdej wojny, a nie tych konkretnych, wyróżnionych osób. Kościół prawosławny uznający zwierzchność Patriarchatu Moskiewskiego jest najliczniejszą, pod względem liczby diecezji i parafii, wspólnotą wyznaniową na Ukrainie. Dominuje zwłaszcza na Wschodniej Ukrainie. Dotąd unikał deklaracji oceniających charakter tej wojny w odróżnieniu od innych ukraińskich Kościołów chrześcijańskich, potępiających agresję ze strony Rosji i wspieranie przez nią separatyzmu.

Hierarchowie tego Kościoła byli wstrzemięźliwi, natomiast duchowieństwo parafialne, a zwłaszcza zakonne nieraz otwarcie sympatyzowało z separatystami, co wywoływało z kolei oburzenie prawosławnych należących do Patriarchatu Kijowskiego, albo autokefalicznego Kościoła prawosławnego.

Ukraińskie media zwracają także uwagę, że metropolita Onufry wysłał delegację obserwatorów na rozpoczynający się właśnie w Kijowie synod ukraińskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego, który ma zdecydować o zjednoczeniu z Patriarchatem Kijowskim. Być może w ten sposób otwarta zostanie droga do rozmów o zjednoczeniu całego ukraińskiego prawosławia, co byłoby wydarzeniem niezwykłej wagi, wzmacniającym jedność ukraińskiego społeczeństwa oraz państwa. 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama