107,6 FM

Chcemy oczyszczenia Kościoła

W Episkopacie zaprezentowano wytyczne w sprawach molestowania seksualnego przez duchownych.

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano dokumenty dot. wytycznych ws. przypadków pedofilii wśród duchownych. Dokument główny nosi tytuł: ”Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”.

Towarzyszą mu trzy aneksy: o pomocy ofiarom molestowania seksualnego, o procedurach postępowania w przypadku stwierdzenia takich przestępstw oraz zasadach profilaktyki i formacji seminaryjnej.

- Ten dokument aplikuje normy Kościoła Powszechnego do warunków Kościoła polskiego i naszych warunków kulturowych i społecznych, innych w każdym społeczeństwie - mówi o. Adam Żak SJ, koordynator episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Dokument zaprezentowali: Prymas Polski abp Wojciech Polak, który jako sekretarz generalny KEP zainicjował prace nad wytycznymi oraz obecny sekretarz KEP, bp Artur Miziński.

Wytyczne polskiego Episkopatu nakładają na biskupów diecezjalnych bądź wyższych przełożonych zakonnych konieczność przeprowadzenia wstępnego dochodzenia kanonicznego, o ile otrzymają oni „przynajmniej prawdopodobną wiadomość o popełnieniu przez duchownego czynu przeciwko 6-mu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej 18-go roku życia”. 

- W przygotowaniu tych wytycznych brali udział liczni specjaliści, w większości świeccy: psycholog, terapeuci, rektorzy wyższych seminariów, specjaliści PR, zaangażowane były także uczelnie - Instytut Psychologii oraz UKSW - mówił podczas prezentacji bp Artur Miziński.

- Wytyczne obowiązują od 12 marca 2015 r., gdy przyjęła je po akceptacji Stolicy Apostolskiej Konferencja Episkopatu Polski - podkreśla o. Adam Żak SJ. - Dokument będzie nie tylko pomocą dla biskupów, którzy będą mieli narzędzie do postępowania w podobnych przypadkach, ale jest także ważnym sygnałem, że Kościół jest zainteresowany oczyszczeniem w tej kwestii. Chcemy dać jasny sygnał ofiarom: zgłaszanie takich przestępstw służy oczyszczeniu Kościoła. Nie jest zatem krokiem wymierzonym w Kościół, ale działaniem dla jego dobra. I to niezależnie od tego, jak dawno zostało popełnione przestępstwo - mówi koordynator episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, dodając że znosząc przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych, Kościół w Polsce wziął pod uwagę fakt, że ofiarom może być bardzo trudno, nawet przez wiele lat, przyznać że były molestowane.

W każdej diecezji w Polsce funkcjonują już specjalni delegaci, do których mogą zgłaszać się ofiary. Wytyczne stwierdzają, że delegaci będą mieli obowiązek poinformować zgłaszające się osoby o możliwości zgłoszenia takich przestępstw organom ścigania.

- Załącznik do wytycznych zawiera również szczegółowe wskazówki dotyczące prewencji, która musi być integralną częścią pracy Kościoła z dziećmi i młodzieżą. Prewencja obejmuje również proces rekrutacji do seminariów i zakonów - poinformował abp Wojciech Polak.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama