107,6 FM

Dobrze wybierz swój bank

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt 6,21

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza mszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”.


Zwykle gdy myślimy o gromadzeniu sobie skarbów w niebie, myślimy o dobrych uczynkach, w szczególności o uczynkach miłosierdzia, gdy zamiast gromadzić dobra, które mamy do dyspozycji, dzielimy się nimi z potrzebującymi. I rzeczywiście jest to faktycznie gromadzenie skarbów w niebie, czyli dobrze zainwestowana gotówka. Jednak Jezus podaje jeszcze głębszą motywację takiego postępowania. Dodaje zdanie: „bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”.

Nie chodzi więc tylko o to, by mieć „na niebieskim koncie wiele dóbr”, chodzi również o to, do którego banku będzie należało moje serce. Jeżeli będę dbał wyłącznie o pomnażanie swoich ziemskich majętności, moje serce będzie kierowało się logiką zysku i taka będzie też moja hierarchia wartości. Natomiast tracenie majętności ziemskich dla dobra bliźnich sprawi, że moje serce będzie kierowało się zupełnie innym porządkiem wartości. Porządkiem, którego życzyłby sobie w moim sercu Jezus.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..