107,6 FM

A jednak niemieckie obozy koncentracyjne

Sejm zmienił nazwę przypadającego na 14 czerwca dnia pamięci ofiar obozów koncentracyjnych. Teraz będzie to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Poprzednia nazwa brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

Jak podkreślono w przyjętej w piątek przez aklamację uchwale, "w imię prawdy historycznej" Sejm zmienia nazwę ustanowionego w 2006 roku dnia.

"Sejm wzywa władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, oraz polski wkład w walce z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu" - czytamy w uchwale.

W uzasadnieniu do uchwały zwrócono uwagę, że w 2007 roku UNESCO dokonał zmiany nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau we wpisie na liście Światowego Dziedzictwa na "Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)". Wprowadzenie powyższej zmiany - czytamy - "miało na celu oddanie prawdy historycznej o rzeczywistym charakterze obozu i precyzyjnie odniosło to miejsce do reżimu nazistowskiego w Niemczech".

Zmiany nazwy dnia ustanowionego 14 czerwca - jak zaznaczono - "jest dokonywana w duchu prawdy historycznej, a zarazem jest spójna ze zmianą nazwy wprowadzoną przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama