107,6 FM

Św. Antoni patronem Przeworska

Wybór ogłoszono przy okazji 550. rocznicy obecności bernardynów w mieście.

W Przeworsku zakończyły się centralne obchody 550-lecia obecności oo. bernardynów w tym mieście. W czasie Mszy św. władze miasta oficjalnie ogłosiły św. Antoniego z Padwy patronem Przeworska.

Mszy odpustowej z poświęceniem odnowionej kaplicy św. Antoniego przewodniczył abp Piotr Herkulan Malczuk OFM – ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie wraz z prowincjałem oo. bernardynów o. Jarosławem Kanią i opatem cystersów z Wąchocka o. Eugeniuszem Augustynem.

W homilii o. Augustyn nawiązał do zawołania franciszkańskiego „Pokój i dobro”. - Nie będzie pokoju, nie będzie dobra, jeżeli człowiek nie przylgnie do Boga i nie otworzy się na jego łaski – powiedział.
Kaznodzieja przestrzegał, że życie bez Boga jest pustynią i łatwo jest człowiekowi zagubić drogę swojego powołania. - Nie rozezna woli Bożej ten, kto się nie modli, nie rozezna woli Bożej ten, kto się nie spowiada, ten, kto żyje w grzechu ciężkim, w nienawiści, ten, kto żyje poza Kościołem, kto zszedł z drogi Bożej. Piękny jest człowiek, który ma postawę wdzięczności wobec Boga i wobec ludzi – mówił.

O. Eugeniusz Augustyn chwalił władze Przeworska za przyjęcie św. Antoniego za patrona miasta. Uznał, że to świadczy, że miejscowa ludność szanuje Boga, przykazania i liczy się z Ewangelią. – To jest opowiedzenie się po stronie Boga. Dokonaliście jednego z najlepszych wyborów w życiu – podkreślił.

Na zakończenie Mszy św. prowincjał oo. bernardynów o. Jarosław Kania zwrócił uwagę, że św. Antoni niemal całe życie spędził wędrując i głosząc Ewangelię. - Kościół wzywa nas do ruszenia w drogę. Chrześcijanin nie może siedzieć w miejscu, nie może się odgrodzić od świata i braci i powiedzieć: ja sobie do mojego nieba dojdę. A co z innymi? Co z tymi, którzy zeszli z drogi prawdy i sprawiedliwości, którzy nie słyszeli Bożej Ewangelii i nie mają szczęścia ułożyć sobie życia po chrześcijańsku? – pytał.

Po przemówieniu prowincjała głos zabrał Tomasz Kojder przewodniczący rady miejskiej w Przeworsku. – Bądźmy głęboko przekonani, że św. Antoni da nam potrzebną siłę i wsparcie oraz otoczy Przeworsk wyjątkową opieką i troską – powiedział, po czym odczytał uchwałę ustanawiającą św. Antoniego z Padwy patronem miasta. W tym momencie rozległy się gromkie brawa.

– Mieć kogoś za patrona to znaczy liczyć na niego i na nim się opierać, mieć pryzmat spojrzenia na rzeczywistość oraz określony system wartości w poszukiwaniu rozwiązań. Mieć kogoś za patrona, to dostrzegać te elementy jego tożsamości i działalności, które przetrwały próbę czasu – mówił z kolei burmistrz Leszek Kisiel. - Jestem przekonany, że święty, który od wieków jest najbardziej znany i ceniony w świecie oraz w naszym mieście, będzie otaczał opieką mieszkańców Przeworska i ich jednoczył. Trudno znaleźć lepszego patrona – stwierdził. Burmistrz przypomniał, że wybór władz Przeworska czeka jeszcze na zatwierdzenie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Bp Malczuk, podobnie jak kaznodzieja o. Augustyn, zwracał uwagę, że św. Antoni wzywa przeworszczan do szczególnej opieki nad potrzebującymi i biednymi. – Życzę wam, żeby wasze miasto było miastem ucieczki dla biednych, chorych, zagubionych, głodnych, dla wszystkich, którzy będą poszukiwali jakiejś pomocy – powiedział. Hierarcha wyraził nadzieję, że władze miasta znajdą właściwe rozwiązanie do sprostania temu wezwaniu.

Kościół pw. św. Barbary w Przeworsku został wybudowany w latach 1461-1465. Od początku jego opiekunami byli ojcowie bernardyni. W XVII wieku, w okresie świetności i rozkwitu przeworskiego konwentu, bogato wyposażono kościół i dokonano szeregu znaczących prac modernizacyjnych. W tym czasie bernardyński malarz Franciszek Lekszycki namalował obraz patronki kościoła św. Barbary. Został on umieszczony w nowo wybudowanym ołtarzu.
1 lutego 1971 r. przy kościele klasztornym erygowana została parafia. Początkowo funkcjonowała jako niezależny wikariat, a 9 czerwca 1981 r. została oddana zakonowi jako pełnoprawna parafia na podstawie umowy między biskupem Ignacym Tokarczukiem, a prowincjałem Apolinarym Kwiatkowskim.
Bernardyński konwent od samego początku swojego istnienia był ważnym w okolicy ośrodkiem życia religijnego. Zakonnicy służyli poprzez spowiedzi, kazania, czy posługę chorym. Przez jakiś czas w klasztorze w Przeworsku znajdował się nowicjat dla kandydatów do zakonu.
Bardzo charakterystyczna jest widoczna z daleka fasada kościoła, będąca książkowym przykładem tzw. gotyku małopolskiego. Jednym z jego typowych elementów są ślepe okienka, zwane blendami.
Przy doskonale zachowanych murach obronnych z XVII wieku stoi dzwonnica wybudowana w roku 1973, z trzema dzwonami o imionach na cześć patronów kościoła: Barbara (500 kg), Antoni (800 kg) i Maria (1650 kg).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama