107,6 FM

Śląskie: nie chcą murów między subregionami

Jest pierwsza reakcja na wejście RAŚ do koalicji rządzącej województwem śląskim: powstała Inicjatywa CBS.

Inicjatywa CBS (Częstochowa – Bielsko-Biała – Sosnowiec)

My, Niezależni Samorządowcy Bielska-Białej, Częstochowy i Sosnowca, deklarujemy rozpoczęcie wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnych, które reprezentujemy. Pragniemy przypominać wszystkim mieszkańcom naszego kraju, że nasze województwo to bogaty region pełen regionalizmów, lokalnych tożsamości i różnorodnych problemów. Rozumiemy, że obszar administracyjny województwa śląskiego, zwłaszcza poza jego granicami, postrzegany jest głównie przez pryzmat Górnego Śląska - jego pięknej i bogatej historii, ale i problemów wynikających z jego społeczno-gospodarczego charakteru. Często jednak zapomina się o istnieniu takich subregionów jak Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska i Zagłębie. Zapominają o tym partie polityczne, które skupiają się na swoich własnych problemach a nie na reprezentowaniu lokalnych społeczności.

Uważamy, że nasza różnorodność może być atutem województwa, a poczucie odrębności regionalnej powinno służyć poszukiwaniu wspólnej drogi rozwoju, wzajemnemu zrozumieniu i odnajdywaniu nowoczesnych rozwiązań służących dobru wspólnemu. Temu powinny służyć Regionalna Strategia Rozwoju oraz Regionalna Strategia Innowacji województwa śląskiego. Temu powinny służyć także środki przeznaczane na inwestycje, kulturę, edukację i służbę zdrowia. Wśród mieszkańców naszych miast i subregionów dominuje wrażenie, że dotychczas instrumenty te są wykorzystywane raczej do wzmacniania pozycji Górnego Śląska niż do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się budowaniu murów między poszczególnymi subregionami, faworyzowaniu jednych przed drugimi i tworzeniu atmosfery nieufności. Nie będzie zgody na decyzje, których skutkiem będzie poczucie pokrzywdzenia i nierównego traktowania, niesprawiedliwego w stosunku do poszczególnych  lokalnych potrzeb i ambicji.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich mieszkańców naszego województwa, o poszanowanie praw i interesów wszystkich miast i regionów. Jesteśmy przekonani, że zacieśnianie więzi między Częstochową, Bielskiem-Białą i Sosnowcem oraz utworzenie w przyszłości wspólnych struktur przyniesie pozytywne efekty dla naszych małych ojczyzn.

Stowarzyszenia samorządowe:

Mieszkańcy Częstochowy

Niezależni.BB

Niezależni Sosnowiec

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy